Klacht indienen

Home > Direct regelen > Klacht indienen

Klacht indienen

 • Wat is het?

  U kunt een klacht indienen bij het college van burgemeester en wethouders (B&W) van gemeente De Wolden als u een klacht heeft over een gedraging of handeling van ambtenaren en bestuurders zoals:

  • het niet of te laat beantwoorden van een brief,
  • het niet nakomen van toezeggingen,
  • het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie of
  • beledigend of onbehoorlijk gedrag.
 • Wat moet ik doen?

  Als u een klacht heeft, kunt u een brief sturen waarin u uw klacht beschrijft. Deze brief kunt u richten aan het college van B&W. U kunt ook het digitale klachtformulier bij 'Aanvragen' gebruiken. Daarnaast kunt u ook telefonisch contact opnemen. U wordt dan in contact gebracht met de klachtco├Ârdinator.

  De klachtco├Ârdinator kan u ondersteunen bij het indienen van uw klacht en u informatie geven over de verdere behandeling van uw klacht.

  Behandelen van uw klacht

  Wanneer u een klacht hebt ingediend, krijgt de klachtenco├Ârdinator een kopie van de ingediende klacht en zorgt hij ervoor dat uw klacht bij de juiste persoon terechtkomt.

  Bij een klacht over een ambtenaar beoordeelt zijn of haar leidinggevende uw klacht. Als u een klacht heeft over (een lid van) het college van B&W, neemt de burgemeester uw klacht in behandeling.

  De leidinggevende of de burgemeester nodigt u en degene over wie geklaagd is, in principe uit voor een gesprek. Uiteindelijk neemt het college van B&W een beslissing over uw klacht. Binnen zes weken na indiening van de klacht krijgt u hierover schriftelijk bericht.

 • Hoe werkt het?

  Er is een aantal voorwaarden voor het indienen van een klacht, namelijk:

  • U dient uw klacht binnen een jaar na het voorval in.
  • Uw klacht is nog niet eerder in behandeling genomen.
  • Tegen de gedraging waarover u klaagt is geen bezwaar of beroep mogelijk. Uitzondering hierop is als het gaat om het niet tijdig nemen van een besluit.

  Melding openbare ruimte of klacht over aanbesteding

  Als u een melding wilt doorgeven over de openbare ruimte, bijvoorbeeld over een scheefliggende stoeptegel of kapotte verlichting, kunt u een Melding woon- en leefomgeving doen.

  Heeft u een klacht over een aanbesteding? Ga dan naar Inkoop en aanbestedingen.

 • Aanvragen

  logo eHerkenning

  Bij gemeente De Wolden kunt u inloggen met uw DigiD (persoon) of met eHerkenning (bedrijven) voor het gebruik van onderstaand formulier. Voortaan kunt u met DigiD en eHerkenning naar steeds meer overheidsinstellingen op internet.

  Met dit formulier dient u een klacht in over een gedraging of handeling van ambtenaren en/of bestuurders.

  Formulier klacht indienen

  Let op

  Heeft u schade door bijvoorbeeld gebreken aan de openbare weg, dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. Ga voor meer informatie en het digitale formulier naar Aansprakelijk stellen van de gemeente.

 • Aanvullende informatie

  Niet eens met de beslissing?

  Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een externe beoordeling van uw klacht bij een externe klachtvoorziening aanvragen. Dit kan bij de gemeentelijke Ombudsman, de heer mr. M.A.C. van Egdom.

  U kunt een afspraak maken voor het spreekuur dat de Ombudsman elke maand houdt, maar u kunt hem ook schriftelijk of via e-mail ombudsman@dewolden.nl benaderen. Het adres van de Ombudsman is Postbus 20, 7920 AA in Zuidwolde. Anita van Ulsen is de secretaris van de ombudsman, telefoon 14 0528.

 • Gemeentelijke regelgeving