Nederlander worden door naturalisatie

Home > Direct regelen > Nederlander worden door naturalisatie

Nederlander worden door naturalisatie

 • Wat is het?

  Als u Nederlander wilt worden door naturalisatie, kunt u dit aanvragen bij de gemeente. Bekijk van tevoren de voorwaarden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Zo bent u goed voorbereid.

 • Wat moet ik doen?

  • U gaat naar de gemeente en dient de aanvraag in.
  • U kunt tegelijk een aanvraag indienen voor uw minderjarige kinderen die in Nederland wonen.
  • U betaalt de kosten meteen of binnen 6 weken nadat u de aanvraag hebt ingediend.
  • U vult een formulier in waarin u zegt dat u de 'verklaring van verbondenheid' zal afleggen tijdens de ceremonie. Hiermee verklaart u dat u weet dat de Nederlandse wet ook voor u geldt. Kinderen jonger dan 16 jaar hoeven dit niet te doen.
  • U krijgt vanzelf bericht of u Nederlander wordt.

  Naturalisatieceremonie bezoeken

  Wordt u genaturaliseerd tot Nederlander? Dan krijgt u een uitnodiging van de gemeente voor de naturalisatieceremonie. U bent verplicht mee te doen aan de ceremonie. U wordt pas Nederlander als u bij de ceremonie de verklaring van verbondenheid aflegt. Bij de ceremonie krijgt u het besluit waarin staat dat u Nederlander bent geworden.

 • Wat moet ik meenemen?

  • uw verblijfsvergunning
  • uw geldige paspoort
  • uw geboorteakte
  • het inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)

  Als u getrouwd of geregistreerd partner bent of u woont samen met een Nederlandse partner, en dit staat niet geregistreerd bij de gemeente, moet u dit bewijzen met een van de volgende documenten:

  • huwelijksakte
  • akte van geregistreerd partnerschap
  • bewijs dat u 3 jaar of langer samenwoont met een Nederlandse partner

  Let op!

  • De gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren. Vraag vooraf aan de gemeente of dit nodig is.
  • Buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Als dit niet zo is, laat u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.
 • Wat kost het?

  Naturalisatie Tarieven 2019
  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
  tot verkrijgen Nederlanderschap-enkelv/standaard - leges Gemeente € 187,00
  tot verkrijgen Nederlanderschap-enkelv/standaard - leges Rijk € 694,00
  tot verkrijgen Nederlanderschap-enkelv/verlaagd - leges Gemeente € 187,00
  tot verkrijgen Nederlanderschap-enkelv/verlaagd- leges Rijk € 468,00
  tot verkrijgen Nederlanderschap-gez/standaard- leges Gemeente € 319,00
  tot verkrijgen Nederlanderschap-gez/standaard- leges Rijk € 805,00
  tot verkrijgen Nederlanderschap-gez/verlaagd - leges Gemeente € 319,00
  tot verkrijgen Nederlanderschap-gez/verlaagd- leges Rijk € 580,00
  tot medeverlening van het Nederlanderschap aan een minderjarige als bedoeld in art 11, lid 1 RWN, per minderjarige(meenaturaliseren)-Leges Rijk € 130,00
  tot medeverlening van het Nederlanderschap aan een minderjarige als bedoeld in art 11, lid 1 RWN, per minderjarige(meenaturaliseren)-Leges Gemeente € 21,00
 • Aanvullende informatie

  Hebt u foute informatie gegeven of belangrijke informatie achtergehouden? Dan kunt u de Nederlandse nationaliteit weer kwijtraken. Hierdoor kunt u staatloos worden.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie