Ondersteuning voor mantelzorgers

Home > Direct regelen > Ondersteuning voor mantelzorgers

Ondersteuning voor mantelzorgers

 • Wat is het?

  Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.

  Respijtzorg voor mantelzorgers

  Respijtzorg biedt de mogelijkheid om de mantelzorgers (tijdelijk) de zorg van hun zorgvrager over te laten nemen. De zorg kan zowel bij mensen thuis of bij een speciale instelling plaatsvinden.

  Er zijn verschillende mogelijkheden voor respijtzorg. Bijvoorbeeld logeeropvang, een zorghotel of een kamer in een verzorgingstehuis. De mogelijkheden zijn voor een weekend, voor een dag in de week of voor een aantal weken achter elkaar. Per situatie moet beoordeeld worden wat er nodig is.

  Onder 'Aanvullende informatie' vindt u een overzicht van de gecontracteerde aanbieders respijtzorg.

 • Wat moet ik doen?

  Lukt het u als mantelzorger niet om uw probleem zelf of met behulp van uw omgeving op te lossen? Meldt u zich dan bij de gemeente.

  Wmo ondersteuning melden

 • Wat kost het?

  Ontvangt u respijtzorg vanuit de Wmo? Dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage.

 • Aanvullende informatie

  Aanbieders respijtzorg

  In de tabel gecontracteerde aanbieders respijtzorg ziet u een overzicht van de zorgaanbieders waar de gemeente een contract mee heeft afgesloten (per 1 januari 2017).

  Gecontracteerde aanbieders respijtzorg
  Naam Website
  Carepool www.carepool.nl
  Hippago Tadidon Produkties www.hippago.nl
  Stichting BEZINN www.bezinn.nl
  Stichting Treant Zorggroep www.treant.nl
  Zorgcamping en logeerhuis De Vlieger www.zorgkamperen.nl
  Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe (ZZWD) www.zzwd.nl

  Vrijwillige inzet in de zorg

  Meer dan 15.000 mensen in Nederland zijn vrijwilliger bij een organisatie voor vrijwillige thuishulp, vriendendienst, klussendiensten en meer.

  Deze organisaties voor vrijwilligerszorg zetten vrijwilligers in bij mensen in kwetsbare situaties, waarbij ‘meedoen' aan de samenleving centraal staat. Het gaat daarbij om zogenaamd 1-op-1-contact.

  Ga voor meer informatie naar www.welzijndewolden.nl.