Onroerendezaakbelasting (OZB)

Home > Direct regelen > Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Wat is het?

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

  U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

 • Wat moet ik doen?

  U betaalt de OZB.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

  Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

 • Hoe werkt het?

  De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

 • Wat kost het?

  Onroerendezaakbelasting (OZB)  Heffingspercentages 2019
  Gebruikersbelasting 0,1452%
  Eigenarenbelasting woningen 0,1133%
  Eigenarenbelasting niet-woningen 0,1697%
 • Aanvullende informatie

  De rechter verstaat onder gebruik naast bewonen ook het laten bouwen van een onroerende zaak. Voor de belastingheffing is het verder niet van belang of u wellicht op een ander adres voor hetzelfde belastingjaar ook een aanslag OZB voor gebruik krijgt opgelegd.

  Ook woonarken en woonwagens kunnen als onroerende zaak worden aangemerkt, als ze niet of zelden verplaatst worden. Of zij daarom ook OZB-plichtig zijn, verschilt per gemeente. Sommige gemeenten kiezen ervoor deze woonruimtes roerende-zaak belasting op te leggen.