Regeling meerkosten

Home > Direct regelen > Regeling meerkosten

Regeling meerkosten

 • Wat is het?

  Inwoners van De Wolden die vanwege een chronische ziekte en/of beperking extra kosten maken, kunnen een beroep doen op een financiële tegemoetkoming van de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt de tegemoetkoming over het jaar 2016 tot en met 31 december 2017 aanvragen.

  Denkt u aan de voorwaarden te voldoen, maar heeft u geen formulier ontvangen? U kunt het formulier downloaden onder het kopje 'Openbare documenten'.

 • Hoe werkt het?

  Normen

  Eén van de voorwaarden is dat uw inkomen niet meer dan 120% van de bijstandsnorm is, inclusief vakantietoeslag.

  Tot uw pensioengerechtigde leeftijd gelden de volgende normen:

  Normen tot pensioengerechtigde leeftijd
  Normen regeling meerkosten Bijstandsnorm 120% (inclusief vakantietoeslag)
  Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.172,58
  Gehuwden, samenwonend met echtgenoot, beide jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd € 1.675,12

  Vanaf uw pensioengerechtigde leeftijd gelden de volgende normen:

  Normen regeling meerkosten Bijstandsnorm 120% (inclusief vakantietoeslag)
  Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.317,98
  Gehuwden, beide pensioengerechtigd € 1.799,47
  Gehuwden, één pensioengerechtigd, maar de ander niet € 1.799,47

  Tegemoetkoming

  De tegemoetkoming is maximaal € 450,00 per kalenderjaar. De volgende extra kosten tellen mee voor het bepalen van de tegemoetkoming die u kunt krijgen:

  • Eigen bijdrage Wmo en Wlz,
  • Eigen risico zorgverzekering,
  • Maaltijdvoorzieningen,
  • Hulpmiddelen en/of woningaanpassingen (voor zover de kosten daarvan voor eigen rekening komen).
 • Openbare documenten