Regeling meerkosten

Home > Direct regelen > Regeling meerkosten

Regeling meerkosten

 • Wat is het?

  Inwoners van De Wolden die vanwege een chronische ziekte en/of beperking extra kosten maken, kunnen een beroep doen op een financiële tegemoetkoming van de gemeente. Een van de voorwaarden is dat uw inkomen niet meer dan 120% van de bijstandsnorm is.

  Normen regeling meerkosten Bijstandsnorm 120%
  (inclusief vakantietoeslag)
  Normen tot pensioengerechtigde leeftijd:
  a. alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.172,58
  b. gehuwden, samenwonend met echtgenoot, beide jonger dan pensioengerechtigde leeftijd € 1.675,12
  Normen vanaf pensioengerechtigde leeftijd:
  a. alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.317,98
  b. gehuwden: beiden pensioengerechtigd € 1.799,47
  c. gehuwden: één pensioengerechtigd, ander niet € 1.799,47

  De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 450,00 per kalenderjaar. De volgende extra kosten tellen mee voor het bepalen van de tegemoetkoming die u kunt krijgen:

  • Eigen bijdrage Wmo en Wlz;
  • Eigen risico zorgverzekering;
  • Maaltijdvoorzieningen;
  • Hulpmiddelen en/of woningaanpassingen (voor zover de kosten daarvan voor eigen rekening komen).

  U kunt tot en met 31 december 2017 de tegemoetkoming over het jaar 2016 aanvragen. Denkt u aan de voorwaarden te voldoen, maar heeft u geen formulier ontvangen? U vindt het formulier onder het kopje "Openbare documenten".

 • Openbare documenten