Rioolheffing

Home > Direct regelen > Rioolheffing

Rioolheffing

 • Wat is het?

  Hebt u een woon- of bedrijfsruimte die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering? U moet hier dan rioolheffing voor betalen. Met dit geld bekostigt de gemeente de kosten voor inzameling en transport van afvalwater. Ook de kosten voor het beheer van regenwater en grondwater worden gedekt door de rioolheffing.

  Alle inwoners moeten rioolheffing betalen, dus ook als uw pand, woon- of bedrijfsruimte niet direct is aangesloten op de riolering kunt u een aanslag krijgen.

 • Wat moet ik doen?

  U betaalt de rioolheffing.

  Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

  Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

  Het bezwaarschrift richt u aan de heffingsambtenaar, Postbus 20, 7920 AA te Zuidwolde.
   

 • Wat moet ik meenemen?

  In uw bezwaarschrift dient u minimaal de volgende zaken te vermelden:
  1. De naam en het adres van de belastingplichtige.
  2. De dagtekening en het nummer van de aanslag.
  3. Een omschrijving van de aanslag waartegen het bezwaar wordt gemaakt.
  4. De reden van het bezwaar (de motivering).
  5. Ondertekening

  U kunt in een bezwaarschrift tegen meer dan één aanslag bezwaar maken. Wijst de gemeente uw bezwaar af, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van deze uitspraak beroep aantekenen bij de rechtbank door middel van het indienen van een beroepschrift. Wanneer u tegen
  de uitspraak op het bezwaarschrift in beroep wilt gaan, worden aan het beroepschrift dezelfde eisen gesteld als aan het bezwaarschrift. Let u er wel op dat u in uw beroepschrift niet de dagtekening en omschrijving van de aanslag geeft, maar de dagtekening en omschrijving van de uitspraak op uw
  bezwaarschrift. Een beroepschrift moet u zenden naar:
   
  rechtbank Assen, per adres rechtbank Leeuwarden
  Sector bestuursrecht
  Postbus 1702
  8901 CA Leeuwarden

   

 • Wat kost het?

  Rioolheffing Tarieven 2019
  1 persoonshuishouding € 205,08
  meerpersoonshuishouding € 228,36
  1 persoonshuishouding, agrarisch € 410,16
  meerpersoonshuishouding, argrarisch € 456,72
  percelen hemelwaterafvoer € 57,00
 • Aanvullende informatie

  De kosten van rioolonderhoud kunnen door verstoppingen hoog oplopen. Die verstoppingen ontstaan door het lozen van (vochtige toilet)doekjes, vet en andere zaken die niet in het riool thuishoren. Via de rioolheffing komen deze kosten weer terug bij de inwoners. Spring dan ook zuinig om met het riool!