Rioolverstopping

Home > Direct regelen > Rioolverstopping

Rioolverstopping

 • Wat is het?

  Rioolleidingen in uw woning en tuin voeren het afvalwater en  regenwater af naar het gemeentelijk rioolstelsel. Soms stagneert de afvoer. Water loopt niet of langzaam weg in gootsteen, wasbak of toilet. Meestal is er dan sprake van een verstopping. Een verstopping kan voorkomen in het particuliere of gemeentelijke deel van de leidingen. Bij verstoppingen in het eigen deel lost u de oorzaak zelf op. Bij een verstopping in het gemeentelijk deel neemt u contact op met de gemeente.

 • Wat moet ik doen?

  De gemeente voert regelmatig onderhoud uit aan het gemeentelijk rioolstelsel. Ondanks dit onderhoud bestaat er een kans dat storingen optreden. Met name verstoppingen in de huisaansluitleidingen komen voor. Voor het verhelpen van verstoppingen in deze leidingen heeft de gemeente een permanente storingsdienst in functie. Afhankelijk van de aard en omstandigheden zal deze dienst de klacht op een zo kort mogelijke termijn verhelpen. Het is hierbij wel zo dat door de bewoner/eigenaar vastgesteld moet worden in welk deel de leiding verstopt is (particulier of gemeentelijk deel). Hiertoe is op de eigendomsgrens in de aansluitleiding een ontstoppingsstuk of een erfscheidingsput aangebracht. De gemeente heeft van de meeste ontstoppingsstukken de situering in beeld. U kunt deze informatie opvragen, voor zover beschikbaar, bij de gemeente. Als u dit putje opent, kunt u waarnemen of de afvoer van afvalwater naar het gemeenteriool stagneert. Indien er water blijft staan in het ontstoppingsstuk/erfscheidingsputje dan bevindt de verstopping zich op gemeentegrond. In dit geval zal de verstopping, op uw verzoek, kosteloos worden verholpen door medewerkers van de gemeente. Bij een verstopping in uw eigen leidingen zult u uiteraard zelf de verstopping moeten (laten) verhelpen.

  Als u buiten de bebouwde kom woont, dan is uw woning veelal aangesloten op een zogenaamd drukrioolsysteem of op een IBA. 

  Drukrioolsysteem

  Bij dit systeem wordt uw afvalwater door pompen getransporteerd naar de rioolzuiveringsinstallatie. Als er een storing optreedt in de rioolpomp dan gaat de rode lamp op het besturingskastje (kleur groen of grijs) branden. U dient dan te bellen met de gemeente. Storingen aan rioolgemalen worden door de gemeente in eigen beheer verholpen. 

  IBA’s

  In 2001 heeft de gemeente 232 individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties (IBA’s) geplaatst bij woningen in het buitengebied. Huishoudelijk afvalwater wordt in deze installaties door middel van een fysisch/bacteriologisch proces gereinigd. Het gereinigde water wordt in de bodem of op het oppervlaktewater geloosd. Bij normaal gebruik zijn er weinig beperkingen. Wel dient met mate vet, oplosmiddelen en/of chemicaliën te worden geloosd in het systeem. De gemeente is eigenaar en beheerder van de IBA’s. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta voert onderhoud uit aan de systemen en controleert het functioneren twee keer per jaar. In het geval van storingen dient contact te worden opgenomen met het Waterschap Drents Overijsselse Delta, tel. (088) 2331200.

  Vergoeding

  De gemeente wijst verzoeken om vergoeding van door particulieren gemaakte kosten af. De storingsdienst is te bereiken via tel. (0528) 378378. Informatie over de ligging van het ontstoppingsstuk kan, voor zover beschikbaar, worden verkregen via de Gemeentewinkel.
   

 • Openbare documenten