Sociaal participatiefonds

Home > Direct regelen > Sociaal participatiefonds

Sociaal participatiefonds

 • Wat is het?

  Het lidmaatschap van een sportvereniging, een abonnement op een krant of een schoolreisje van de kinderen kunnen voor mensen met een laag inkomen een zware belasting zijn. Gemeente De Wolden vindt dat iedereen moet kunnen deelnemen aan sociale, culturele of sportieve activiteiten en heeft daarom een sociaal participatiefonds ingesteld. Uit dit fonds kunt u een bijdrage krijgen voor diverse kosten.

 • Wat moet ik doen?

  De gemeente De Wolden streeft een eenvoudige aanvraag- en uitvoeringsprocedure na. De verantwoordelijkheid voor de besteding van de bijdrage ligt bij u zelf. Wij gaan er van uit dat de bijdrage wordt besteed aan sociale, culturele of sportieve activiteiten en de kosten hiervan. Om na te gaan of de kosten ook daadwerkelijk gemaakt zijn vindt eenmaal per jaar een steekproefsgewijze controle plaats. U kunt dus benaderd worden om op verzoek betalingsbewijzen te overleggen ! Wij adviseren u dan ook met klem bewijsstukken van de uitgaven te bewaren zodat achteraf vastgesteld kan worden of de kosten ook daadwerkelijk gemaakt zijn.

  Wilt u een tegemoetkoming uit het sociaal participatiefonds aanvragen? Of heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen over het sociaal participatiefonds? Dan kunt u terecht bij de afdeling Samenleving via telefoonnummer 14 0528 (zonder kengetal).

 • Hoe werkt het?

  Waarvoor is het sociaal participatiefonds bestemd?

  Uit het sociaal participatiefonds kan een bijdrage worden verstrekt voor kosten van sociale, culturele of sportieve activiteiten. Als kosten voor sociale, culturele en sportieve activiteiten worden bijvoorbeeld aangemerkt kosten van contributie van een sportvereniging + sportkleding, een zwemabonnement, zwemles en zwemkleding, contributie van een sociale of culturele vereniging, lidmaatschap van een muziekvereniging of de bibliotheek, abonnement op krant of telefoon, enz.

  Wie kunnen een beroep op het fonds doen?

  Inwoners van gemeente De Wolden met een minimum inkomen tot en met 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm en een vermogen dat lager is dan het op grond van de Wet Werk en Bijstand vrijgelaten vermogen hebben recht op een bijdrage uit het sociaal participatiefonds. De bijstandsnorm voor gehuwden is 100% van het wettelijk minimumloon. Dus inwoners met een inkomen dat rond het minimumloon ligt, kunnen recht hebben op een bijdrage.

 • Aanvragen

  Voor het informatieblad en het aanvraagformulier verwijzen wij u naar het kopje 'openbare documenten'.

 • Gemeentelijke regelgeving

 • Openbare documenten