Subsidie aanvragen

Home > Direct regelen > Subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen

 • Wat is het?

  In de Subsidieregeling De Wolden 2016-II heeft het college vastgesteld welke activiteiten in het kader van sportstimulering, muziek, jeugdkoren en dorpshuizen in aanmerking kunnen komen voor subsidie.

  Sportstimulering, Kunst, Cultuur, Muziek en Recreatie

  Voor zover van toepassing wordt in de Subsidieregeling De Wolden 2016 ook bepaald welke doelgroepen voor subsidie in aanmerking komen en hoe de subsidie wordt berekend. De gemeente De Wolden biedt verschillende subsidiemogelijkheden, waarop de Algemene subsidieverordening gemeente De Wolden 2015 van toepassing is.

 • Aanvragen

  Voor het aanvragen van een gemeentelijke subsidie moet u gebruikmaken van het daarvoor vastgestelde aanvraagformulier. De formulieren voor het aanvragen van de subsidie vindt u onder het kopje 'openbare documenten'.

  U kunt het volledig ingevulde en ondertekende formulier met de noodzakelijke bijlagen e-mailen naar gemeente@dewolden.nl of sturen naar gemeente De Wolden, Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde.

  Termijnen voor aanvragen subsidie

  De aanvragen voor de subsidievaststelling voor het jaar 2018 en voor de subsidieverlening voor het jaar 2020 moeten uiterlijk op 1 juni 2019 door de gemeente ontvangen zijn.

  De subsidieaanvragen voor een eenmalige subsidie moeten minimaal 8 weken voor aanvang van de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd bij de gemeente binnen zijn. Het college kan subsidieaanvragen die te laat worden ontvangen weigeren.

  Beslistermijnen subsidie

  • Op aanvragen voor een eenmalige subsidie beslist de gemeente uiterlijk 8 weken nadat de subsidieaanvraag is ontvangen.
  • Op de aanvragen voor de subsidievaststelling over het jaar 2018 beslist de gemeente uiterlijk 13 weken nadat de subsidieaanvraag is ontvangen.
  • Op de aanvragen voor de subsidieverlening voor het jaar 2020 beslist de gemeente uiterlijk 31 december 2019.
 • Openbare documenten