Uitrit, melding

Home > Direct regelen > Uitrit, melding

Uitrit, melding

 • Wat is het?

  Een uitrit is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg. Het is niet toegestaan om zonder vergunning van de gemeente een uitrit naar de openbare weg aan te leggen of te veranderen.

 • Wat moet ik doen?

  • Als u een uitrit wil aanleggen op de openbare weg vraagt u een vergunning bij de gemeente.
  • Bij de aanvraag van de vergunning moet u een situatieschets van de gewenste uitweg en een foto van de bestaande situatie meesturen.
  • Een vergunning voor een uitrit moet u apart aanvragen. Een bouwvergunning, bijvoorbeeld voor een garage, geeft geen recht op de aanleg van een uitrit.   
 • Hoe werkt het?

  • De gemeente beslist binnen 8 weken op uw aanvraag voor een vergunning.
  • De gemeente kan aan de vergunning voorschriften of voorwaarden verbinden.
  • U kunt als aanvrager of belanghebbende bezwaar maken tegen het weigeren van de vergunning door de gemeente.
 • Aanvragen

  logo eHerkenning

  Een vergunning kan digitaal worden aangevraagd via het Omgevingsloket online. U heeft daarvoor DigiD nodig. Indien u niet over een DigiD inlogcode beschikt, kunt u deze aanvragen via www.digid.nl. Ook bedrijven kunnen digitaal een vergunning aanvragen via het Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor eHerkenning.

 • Aanvullende informatie

  Als eigenaar van de openbare weg kan de gemeente een uitrit weigeren als:

  • het verkeer op de weg daardoor in gevaar wordt gebracht.
  • dat zonder noodzaak ten koste gaat van een openbare parkeerplaats.
  • het openbaar groen daardoor op onaanvaardbare wijze wordt aangetast.
  • er sprake is van een uitweg van een perceel dat al door een andere uitweg wordt ontsloten.
  • de kwaliteit van de uitrit voor zover die op gemeentegrond komt te liggen naar het oordeel van het college onvoldoende is.

  Indien u een uitrit wil plaatsen over een watergang (sloot, water) die langs uw huis loopt, heeft u een vergunning van het waterschap nodig en niet van de gemeente.

 • Gemeentelijke regelgeving