Uittreksel persoonsgegevens BRP

Home > Direct regelen > Uittreksel persoonsgegevens BRP

Uittreksel persoonsgegevens BRP

 • Wat is het?

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In het uittreksel staan in ieder geval uw:

  • naam;
  • adres;
  • woonplaats;
  • geboortedatum.
 • Wat moet ik doen?

  Digitaal aanvragen

  U kunt het uittreksel via het digitale formulier aanvragen en betalen. Wij sturen u het uittreksel dan toe.

  Persoonlijk afhalen

  U kunt het uittreksel aan het loket van de gemeente aanvragen. Het document is klaar terwijl u wacht. U kunt de aanvraag ook schriftelijk doen of iemand machtigen het voor u aan te vragen. 

 • Wat moet ik meenemen?

  Bij een online aanvraag hebt u nodig:

  • uw DigiD
  • gegevens voor internetbankieren

  Persoonlijk aanvragen

  • geldig identiteitsbewijs
  • pinpas of contant geld

  Schriftelijk aanvragen

  • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
  • Brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig hebt.
  • Uw handtekening op de brief.

  Iemand anders machtigen

  De gemachtigde neemt uw machtigingsbrief mee naar de gemeente met:

  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
  • zijn of haar eigen identiteitsbewijs.
 • Aanvragen

 • Wat kost het?

  Uittreksel BRP Tarief 2019
  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking (waaronder uittreksels BRP)  € 11,00