Verhuizen naar Nederland

Home > Direct regelen > Verhuizen naar Nederland

Verhuizen naar Nederland

 • Wat is het?

  Als u in Nederland komt wonen, moet u zich inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond.

 • Wat moet ik doen?

  Bij hervestiging dient u zich persoonlijk te melden bij de gemeente waar u verblijft.

 • Wat moet ik meenemen?

  1. Geldig legitimatiebewijs.
  2. Reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
  3. Bewijs van uitschrijving als u afkomstig bent van de Nederlandse Antillen of Aruba.
  4. Andere relevante brondocumenten over rechtsfeiten die zich hebben voorgedaan na de datum van uw vertrek naar het buitenland. Te denken valt aan akten van  huwelijk, echtscheiding of geboorte.
  5. Documenten die gelden als bewijs voor het feit dat u hier woont (bijvoorbeeld huurcontract, eigendomsbewijs, een verklaring van de hoofdbewoner van het pand).

 • Hoe lang duurt het?

  De termijn waarop de gemeente u kan inschrijven hangt af van de documenten die u aanlevert. Als de aanvraag compleet is met alle benodigde documenten, dan kan de gemeente u binnen 14 dagen inschrijven.