Verkeersontheffing aanvragen

Home > Direct regelen > Verkeersontheffing aanvragen

Verkeersontheffing aanvragen

 • Wat is het?

  Wilt u wegwedstrijden houden, (bouw)werken plaatsen over of onder de weg, fietstochten of publieksevenementen organiseren op, over of onder een openbare weg? Dit is in strijd met de Wegenverkeerswet 1994. Wilt u dit toch doen, dan moet u een ontheffing aanvragen bij de wegbeheerder.

 • Wat moet ik doen?

  Gaat het om wegen onder beheer bij de gemeente, dan vraagt u de ontheffing schriftelijk aan bij de gemeente. Weigert de gemeente de ontheffing of bent u het niet eens met de opgelegde beperkingen, dan kunt u daartegen binnen 6 weken bezwaar maken.
   
  Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift, dan kunt u binnen 6 weken beroep aantekenen bij de bestuursrechter.

 • Hoe werkt het?

  Afhankelijk van de reden van de ontheffing worden er voorwaarden gesteld aan de aanvraag tot ontheffing. In alle gevallen moet u aangeven wat de reden en noodzaak van de ontheffing is  en voor welke duur u de ontheffing wilt. Het gaat altijd om een tijdelijke ontheffing, waarbij het belang van de verkeersveiligheid voorop staat.

  Wie verleent de ontheffing?

  • Gemeente De Wolden heeft het verlenen van ontheffingen overeenkomstig de Wegenverkeerswet voor exceptionele transporten en landbouwvoertuigen gemandateerd aan de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW). De RDW behandelt als centrale instantie de ontheffingsverzoeken voor de meeste gemeenten. De RDW verleent breedte- ontheffingen voor het rijden met een landbouw- of bosbouw werktuig met beperkte snelheid.
  • Voor actieviteiten op rijkswegen verleent de minister van Infrastructuur en Milieu ontheffing.
  • Voor activiteiten op provinciale wegen verleent Gedeputeerde Staten van de provincie ontheffing.
  • Voor activiteiten op wegen onder beheer van het waterschap verleent het algemeen of dagelijks bestuur van het waterschap de ontheffing.
  • Voor activiteiten op alle andere wegen verleent de gemeente ontheffing.
  • Gaat uw aanvraag om eisen aan voertuigen, dan verleent de RDW ontheffing.
 • Wat moet ik meenemen?

  • Uw geldige identiteitsbewijs.
  • Een verklaring waarin u duidelijk aangeeft wat de reden is voor de ontheffingsaanvraag. Noem hierin de plaats, datum en het tijdstip van uw activiteit en voor welke duur u de ontheffing wilt.