Verwijsbord, aanvragen

Home > Direct regelen > Verwijsbord, aanvragen

Verwijsbord, aanvragen

 • Wat is het?

  Objectverwijzingen zijn gemeentelijke aanduidingsborden waarmee recreatieve, toeristische, culturele doelen en doelen met een algemeen belang vanaf de openbare weg worden verwezen.

 • Wat moet ik doen?

  Indien belanghebbenden in aanmerking willen komen voor een objectverwijzing dan kan men bij het college van burgemeester en wethouders een aanvraag voor een objectverwijzing indienen. Het aantal borden en de situering van de verwijzingen worden door / namens het college bepaald

 • Hoe werkt het?

  Het te verwijzen doel moet een cultureel, recreatief, toeristisch of algemeen karakter bezitten. Verwijzingen worden uitsluitend op gemeentegrond geplaatst. De aanduidingen vinden plaats vanaf de doorgaande wegen. De gemeente zorgt voor de aanschaf, plaatsing en het instant houden van de borden. De met de verwijzing(en) gemoeide kosten komen voor rekening van de aanvrager. Als het doel vervalt worden de borden verwijderd.

 • Wat moet ik meenemen?

  - Naam, adres woonplaats aanvrager
  - Gegevens aard bedrijf
  - Voorkeur situering borden
  - Gewenste tekst op borden

 • Aanvragen

  logo eHerkenning

  Bij gemeente De Wolden kunt u inloggen met uw DigiD (persoon) of met eHerkenning (bedrijven) voor het gebruik van onderstaand formulier. Voortaan kunt u met DigiD en eHerkenning naar steeds meer overheidsinstellingen op internet.

 • Hoe lang duurt het?

  Uniforme verwijzingen verbeteren de toeristische aantrekkelijkheid door een meer ordentelijk straatbeeld. De Wolden past een uniform verwijzingssysteem toe. De uitvoering bestaat uit blauwe borden, waarin in een wit vlak met zwarte letters en een symbool het te verwijzen doel wordt aangegeven.  Ook zijn de recreatieve en toeristische doelen beter te vinden. Daarnaast zorgt de uniforme uitvoering van de verwijzingen voor duidelijkheid bij “zoekende” automobilisten. Dit draagt bij in het voorkomen van verkeersonveilige situaties voor de overige verkeersdeelnemers.

 • Wat kost het?

  Aanvragen en plaatsen verwijsbord Tarief
  Het tarief voor een object verwijzingsbord bedraagt € 120,00