Verzoek tot handhaving

Home > Direct regelen > Verzoek tot handhaving

Verzoek tot handhaving

 • Wat is het?

  Wanneer u vermoedt dat iemand de regels overtreedt, kunt u de gemeente vragen om deze persoon een aanschrijving te sturen. Dit heet een verzoek tot handhaving.

  Om te kunnen verzoeken om handhaving is het volgens de wet vereist dat u belanghebbende bent. Dit is de persoon wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Om te kunnen beoordelen of u belanghebbende bent, is het noodzakelijk dat wij weten wie om handhaving verzoekt. Een anoniem verzoek tot handhaving kan daarom niet in behandeling worden genomen.

 • Hoe werkt het?

  Tijdens de behandeling van een verzoek tot handhaving worden uw belangen en van de persoon op wie de klacht betrekking heeft tegen elkaar afgewogen. Het is daarbij niet te voorkomen dat bekend wordt wie het verzoek heeft ingediend.

  Een verzoek tot handhaving kan wel of niet terecht zijn. Een toezichthouder moet altijd een onderzoek ter plaatse uitvoeren naar aanleiding van het verzoek.

  Als er geen overtreding is geconstateerd zal het verzoek schriftelijk worden afgewezen. De afwijzing geeft een belanghebbende burger het recht om bezwaar in te dienen.

  Indien er sprake is van een overtreding is de gemeente wettelijk verplicht te onderzoeken of er alsnog een vergunning of toestemming kan worden verleend. Wanneer dit mogelijk is, krijgt de overtreder eerst de kans om alsnog een vergunning aan te vragen. De gemeente brengt in dit geval extra legeskosten in rekening.

  Wanneer het niet mogelijk is om alsnog een vergunning te verlenen, zal de illegale situatie beƫindigd moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat een illegaal gebouwd bouwwerk moet worden afgebroken of dat een bepaald gebruik moet stoppen.

 • Aanvragen

  Bij gemeente De Wolden kunt u inloggen met uw DigiD voor het gebruik van onderstaand formulier. Voortaan kunt u met DigiD naar steeds meer overheidsinstellingen op internet.

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie