Weer gaan werken

Home > Direct regelen > Weer gaan werken

Weer gaan werken

 • Wat is het?

  De gemeente en het UWV kunnen u helpen bij het vinden van werk. Zij kunnen u ook andere hulp bieden waarmee u uw kansen op werk vergroot.

 • Wat moet ik doen?

  Ga naar een Werkplein bij u in de buurt. Hier werken de gemeente en het UWV samen om u te helpen aan werk.

 • Hoe werkt het?

  Gemeenten hebben diverse maatregelen getroffen ter ondersteuning van herintredende burgers zonderuitkering.
  Scholing
  Op het gebied van scholing zijn er verschillende mogelijkheden. Al deze scholen houden rekening met de schooltijden van kinderen en hebben zelfs in beperkte mate mogelijkheden voor kinderopvang. Parttime opleidingen behoren ook tot de mogelijkheid. Het UWV WERKbedrijf heeft over deze opleidingen meer informatie.
  Verwervingskosten
  Afhankelijk van uw inkomen bestaat de mogelijkheid om financiële ondersteuning aan te vragen voor de kosten die samenhangen met de herintreding. Deze kosten kunnen worden vergoed uit de WwB en de bijzondere bijstand.
  Kinderopvangregeling
  De gemeente kan onder bepaalde voorwaardeneen tegemoetkoming geven in de kosten van kinderopvang. Als u een inkomen heeft op bijstandsniveau kunt u een beroep doen op deze kinderopvangplaatsen als u gaat werken of weer naar school gaat.
  Werk
  U kunt zelf direct zoeken naar werk via advertenties in de krant, het UWV WERKbedrijf, de uitzendbureaus en via uw eigen netwerk. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om via gesubsidieerde arbeid of vrijwilligerswerk een plaats op de arbeidsmarkt te bemachtigen. Wilt u voor gesubsidieerd werk in
  aanmerking komen, dan kunt u informatie opvragen bij de instelling die u een uitkering verstrekt.
   

 • Openbare documenten

Contact

E-mail: gemeente@dewolden.nl

Bel ons op:

14 0528
(zonder kengetal)

Postadres

Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2
7921 GD Zuidwolde

Openingstijden

Contactinformatie