Toegankelijkheid

Home > Direct regelen > Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Gemeente De Wolden wil volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Toegankelijkheidsverklaring

Scope verklaring

Deze verklaring geldt voor de website http://www.dewolden.nl/.

Uitzonderingen en verbeterpunten

Uitzonderingen conform Toepassingskader

Succescriteria waaraan nog niet is voldaan

 • Succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (A)
  Oorzaak

  Op de website komen teksten voor als 'onder contact' en 'hieronder'.

  Gevolg

  De webinformatie is afhankelijk van zintuigen van een gebruiker.

  Alternatieven

  De contactgegevens staan op de website vermeld, inclusief telefoonnummer. Een medewerker kan telefonisch de webgebruiker vertellen wat er op de website staat.

  Maatregelen

  Gemeente De Wolden is bezig met het ontwikkelen van vernieuwde webinformatie met juiste inhoud volgens de webrichtlijnen. Hiermee zal het criterium worden opgelost.

  Planning

  2016/2017

 • Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (AA)
  Oorzaak

  De blauwe tekstkleur van de pagina is te licht en verandert niet na geklikt te hebben op hoog contrast.

  Gevolg

  Slechte leesbaarheid van de tekst.

  Alternatieven

  De contactgegevens staan op de website vermeld, inclusief telefoonnummer. Een medewerker kan telefonisch de webgebruiker vertellen wat er op de website staat.

  Maatregelen

  De webleverancier past contrast aan.

  Planning

  Laatste kwartaal 2015

 • Succescriterium 2.1.1 Toetsenbord (A)
  Oorzaak

  Niet alle toptaken onder de tabs op de homepagina zijn bereikbaar met het toetsenbord.

  Gevolg

  Deze onderdelen van de website zijn niet bereikbaar zonder muis.

  Alternatieven

  Geen alternatief.

  Maatregelen

  De webleverancier zorgt voor de technische oplossing.

  Planning

  Eerste kwartaal 2015

 • Succescriterium 2.4.1 Blokken omzeilen (A)
  Oorzaak

  Er moeten skiplinks aanwezig zijn zodat er onderdelen van de site overgeslagen kunnen worden.

  Gevolg

  Beperking vande gebruiksvriendelijkheid en het bereik van de website.

  Alternatieven

  Geen alternatief.

  Maatregelen

  De webleverancier zorgt voor een technische aanpassing zodat het opgelost wordt.

  Planning

  Laatste kwartaal 2015

 • Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context) (A)
  Oorzaak

  Het doel van de linkjes is niet beschrijvend genoeg.

  Gevolg

  Het is voor de gebruiker niet duidelijk waar hij op uitkomt na klikken op de link.

  Alternatieven

  De contactgegevens staan op de website vermeld, inclusief telefoonnummer. Een medewerker kan telefonisch de webgebruiker vertellen wat er op de website staat.

  Maatregelen

  Gemeente De Wolden is bezig met het ontwikkelen van vernieuwde webinformatie met juiste inhoud volgens de webrichtlijnen. Hiermee zal het criterium worden opgelost.

  Planning

  2016/2017

 • Succescriterium 2.4.6 Koppen en labels (AA)
  Oorzaak

  Er zijn koppen op de website die niet voldoende beschreven zijn.

  Gevolg

  Voor de gebruiker is de inhoud van de tekst onder de kop niet duidelijk aangekondigd.

  Alternatieven

  De contactgegevens staan op de website vermeld, inclusief telefoonnummer. Een medewerker kan telefonisch de webgebruiker vertellen wat er op de website staat.

  Maatregelen

  Gemeente De Wolden is bezig met het ontwikkelen van vernieuwde webinformatie met juiste inhoud volgens de webrichtlijnen. Hiermee zal het criterium worden opgelost.

  Planning

  2016/2017

 • Succescriterium 2.4.7 Focus zichtbaar (AA)
  Oorzaak

  De focus rectangle die met het toetsenbord te bedienen is, is niet altijd duidelijk zichtbaar.

  Gevolg

  De toetsenbordfocus is niet altijd zichtbaar.

  Alternatieven

  Geen alternatief.

  Maatregelen

  De webleverencier gaat dit technisch aanpassen zodat het goed toegankelijk is.

  Planning

  Laatste kwartaal 2015

Onderbouwing bij deze verklaring

Testresultaten

 • 26-11-2015: Handmatige toets in eigen beheer
 • 26-11-2015: Test met automatisch testinstrument: Gewoon Toegankelijk
 • 11-12-2014: Handmatige inspectie door derden

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

 • Inspecties: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan Sanne van Eldik:

Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet. Dank u wel!

Overzicht websites die onder onze verantwoording vallen

Er is (nog) geen overzicht beschikbaar van alle websites waarvoor onze organisatie verantwoordelijk is.

Te downloaden: