Toegankelijkheid

Home > Direct regelen > Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 26-07-2017.

Gemeente De Wolden wil volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

 1. https://www.dewolden.nl/ (hoofdwebsite)

Uitzonderingen en verbeterpunten

De volgende onderdelen zijn uitgesloten van deze verklaring: 

 • pdf-bestanden op www.dewolden.nl,
 • verwijzingen naar externe digitale producties,
 • verwijzingen naar YouTube, Twitter en Facebook.

De volgende succescriteria zijn nog niet behaald. In onderstaande lijst vindt u onze verklaringen hiervoor.

 1. Succescriterium 4.1.1 Parsen (A)

  Niet toegepast vanwege een geldige reden uit het Toepassingskader (social media).

 2. Succescriterium 1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen (A)

  Oorzaak

  Op de website komen teksten voor als 'onder contact' en 'hieronder'.

  Gevolg

  De webinformatie is afhankelijk van zintuigen van een gebruiker.

  Alternatieven

  De contactgegevens staan op de website vermeld, inclusief telefoonnummer. Een medewerker kan telefonisch de webgebruiker vertellen wat er op de website staat.

  Maatregelen

  Gemeente De Wolden is bezig met het ontwikkelen van vernieuwde webinformatie met juiste inhoud volgens de webrichtlijnen. Hiermee zal het criterium worden opgelost.

  Planning

  2017/2018

 3. Succescriterium 1.4.3 Contrast (minimum) (AA)

  Oorzaak

  De blauwe tekstkleur van de pagina's op dewolden.nl/sport is te licht en verandert niet na geklikt te hebben op 'Hoog contrast'.

  Gevolg

  Slechte leesbaarheid van de tekst.

  Alternatieven

  De contactgegevens staan op de website vermeld, inclusief telefoonnummer. Een medewerker kan telefonisch de webgebruiker vertellen wat er op de website staat.

  Maatregelen

  De webleverancier past het contrast aan.

  Planning

  2017/2018

 4. Succescriterium 2.4.4 Linkdoel (in context) (A)

  Oorzaak

  Het doel van de linkjes is niet beschrijvend genoeg.

  Gevolg

  Het is voor de gebruiker niet duidelijk waar hij op uitkomt na klikken op de link.

  Alternatieven

  De contactgegevens staan op de website vermeld, inclusief telefoonnummer. Een medewerker kan telefonisch de webgebruiker vertellen wat er op de website staat.

  Maatregelen

  Gemeente De Wolden is bezig met het ontwikkelen van vernieuwde webinformatie met juiste inhoud volgens de webrichtlijnen. Hiermee zal het criterium worden opgelost.

  Planning

  2017/2018

 5. Succescriterium 2.4.6 Koppen en labels (AA)

  Oorzaak

  Er zijn koppen op de website die niet voldoende beschreven zijn.

  Gevolg

  Voor de gebruiker is de inhoud van de tekst onder de kop niet duidelijk aangekondigd.

  Alternatieven

  De contactgegevens staan op de website vermeld, inclusief telefoonnummer. Een medewerker kan telefonisch de webgebruiker vertellen wat er op de website staat.

  Maatregelen

  Gemeente De Wolden is bezig met het ontwikkelen van vernieuwde webinformatie met juiste inhoud volgens de webrichtlijnen. Hiermee zal het criterium worden opgelost.

  Planning

  2017/2018

Testresultaten

 • 26-07-2017: Handmatig onderzoek in eigen beheer
 • 26-11-2015: Handmatig onderzoek in eigen beheer
 • 26-11-2015: Test met automatisch testinstrument (Gewoon Toegankelijk)
 • 11-12-2014: Handmatig onderzoek door derden (webleverancier, zie Quickscan De Wolden)

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
 • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
 • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken, zoals de Toegankelijkheidsassistent.

Overzicht websites die onder onze verantwoording vallen

Er is (nog) geen overzicht beschikbaar van alle websites waarvoor onze organisatie verantwoordelijk is.

Te downloaden: