Verkiezingen

Home > Direct regelen > Verkiezingen

Verkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Nederlanders met kiesrecht mogen elke 4 jaar kiezen wie hen vertegenwoordigen in de gemeenteraad.

De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente op de belangrijkste punten. De raadsleden controleren of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. De raad houdt zich ook bezig met de begroting en het jaarverslag. De leden van de raad houden contact met de inwoners.

Meer informatie over kandidaatlijsten, verkiezingsprogramma’s of debatten vindt u op dewoldenstemt.nl