Hebt u een afspraak in het gemeentehuis? Dan graag een mondkapje op. U kunt alleen langskomen op afspraak.

Belastingen en rechten: uitstel van betaling

Als uw bedrijf in de problemen is gekomen door de maatregelen vanwege het coronavirus, mag u de gemeentelijke belastingen die in 2020 zijn opgelegd, later betalen. De belasting wordt niet kwijtgescholden. Hebt u uw belastingaanslag al betaald? Wij storten dit bedrag niet terug.

Let op: uitstel is niet mogelijk als u in de 12 maanden voor dit verzoek een betalingsregeling niet bent nagekomen. Of er voor de inning van het bedrag dat u schuldig bent een dwangbevel is opgemaakt. Is het dossier doorgezet naar de deurwaarder? Dan moet u contact met de deurwaarder opnemen.

Uitstel van betaling krijgen

Hebt u al een belastingaanslag van de gemeente ontvangen? Voor sommige aanslagen krijgt u automatisch uitstel van betaling. 

Belastingen waarvoor u automatisch uitstel van betaling krijgt

Voor de gecombineerde belastingaanslag 2020 zetten wij de uiterste betaaldatum automatisch op 30 november 2020. U hoeft hiervoor dus niets te doen. De volgende belastingen vallen daaronder:

•    OZB voor eigenaren
•    OZB-gebruikersdeel (alleen voor bedrijven)
•    Rioolheffing voor bedrijven

Aanslagen waarvoor u zelf uitstel van betaling kunt aanvragen

Voor andere zaken die u aan ons moet betalen, zoals de kosten van een omgevingsvergunning, kunt u uitstel van betaling aanvragen. Wij passen uw lopende betalingsregeling en/of de automatische incasso dan aan. Vul hiervoor het online formulier Tijdelijk stopzetten maandelijkse betalingen  in.     

Meer informatie

Vragen over het uitstellen van de betaling van de gemeentelijke belastingaanslagen kunt u stellen per mail: gemeente@dewolden.nl

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag bereikbaar tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend tot 16:00 uur Vanavond van 18:00 tot 20:00 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl