Tijdens de lockdown blijft het gemeentehuis open. Bestaande afspraken gaan door. Tijdens uw afspraak is een mondkapje verplicht. U kunt alleen langskomen op afspraak

Noodopvang en school

Alle scholen en de kinderopvang zijn gesloten vanaf woensdag 16 december 2020. De scholen geven tot in ieder geval 7 februari 2021 les op afstand om zo het aantal contacten te beperken. Er geldt een uitzondering voor kinderen in een kwetsbare positie, en leerlingen van ouders met een cruciaal beroep. Zij kunnen wel naar school en de kinderopvang.

Voor wie

  • Voor kinderen van wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep 
  • Voor kinderen met bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie. Meer informatie vindt u op de website van Rijksoverheid
  • Voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Dit is anders ten opzichte van de situatie in het voorjaar.

Wanneer beschikbaar

  • Scholen en de kinderopvang bieden noodopvang tijdens de reguliere openingstijden
  • Kinderen van ouders in cruciale beroepen kunnen voor opvang in avond, nacht en weekend terecht bij hun gastouder
  • Alleen als een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder volgens de reguliere openingstijden 24 uurs opvang biedt, is er 24 uurs noodopvang beschikbaar voor kinderen. Dit is anders ten opzichte van het voorjaar

Tegemoetkoming kinderopvang

Alle ouders die gebruik maken van kinderopvang en hun factuur volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang tot de maximum uurprijs. Dit geldt ook voor ouders in cruciale beroepen. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Kinderopvangtoeslag

De Rijksoverheid betaalt de kinderopvangtoeslag in deze periode door. Als u gebruik maakt van een gemeentelijke kinderopvangsubsidie voor peuterspelen of op grond van een sociaal medische indicatie (SMI), dan krijgt u ook deze subsidie ongewijzigd doorbetaald.

Meer informatie

Uitgebreide informatie voor ouders, scholieren, scholen en kinderopvangorganisaties over het coronavirus vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl