Hebt u een afspraak in het gemeentehuis? Dan graag een mondkapje op. U kunt alleen langskomen op afspraak.

Officiële bekendmakingen

Noodverordening 14 oktober

De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe heeft op 14 oktober 2020 een nieuwe Noodverordening vastgesteld (pdf - 528,5 KB). Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de verscherpte maatregelen zoals aangekondigd door minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge op dinsdag 13 oktober. De maatregelen zijn erop gericht om het aantal sociale contactmomenten en reisbewegingen te beperken.

Noodverordening 29 september

Tijdens een landelijke persconferentie op 28 september van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende 3 weken van kracht.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe heeft op 29 september 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de verscherpte maatregelen.

De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen. Enkele belangrijke regels:

 • Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat echt niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten.
 • Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt tot 3 gasten. Dit geldt naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar.
 • In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee.
 • Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
 • Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.
 • Sportkantines zijn gesloten.
 • Mensen met een contactberoep vragen hun klanten zich te registreren.
 • Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in dierenparken of op markten, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter.
 • Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel vinden plaats zonder publiek.
 • Het advies is het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Noodverordening 15 september

In deze noodverordening zijn een paar kleine wijzigingen ten opzichte van de noodverordening van 21 augustus opgenomen. 

 • De teststraat en reclaimhallen van luchthavens moeten zo ingericht zijn dat passagiers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Lukt dit tijdens piekmomenten niet, dan zijn passagiers van 13 jaar en ouder verplicht om op deze locaties een mondkapje te dragen.
 • Reizigers vanaf 13 jaar moeten een niet-medisch mondkapje dragen. Dit geldt niet voor jongeren in het leerlingen- en doelgroepenvervoer. Dit betreft het vervoer van leerlingen van en naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Dit geldt ook voor het vervoer van jongeren tot en met 17 jaar van en naar de kinderopvang, de locatie waar jongeren de jeugdhulp ontvangen en zorglocaties voor jeugd, zoals kinderdienstencentra (KDC).

Noodverordening 21 augustus

In deze nieuwe noodverordening is slechts een kleine wijziging ten opzichte van de noodverordening van 10 augustus opgenomen. Op basis van de noodverordening van 10 augustus 2020 kon de voorzitter ontheffing verlenen voor introductie-activiteiten van studenten van het mbo, hbo en wo die te maken hebben met studie en sport. De minister heeft zich gerealiseerd dat dit een te beperkte uitleg is geweest. In de nieuwe verordening is het daarom mogelijk voor de Veiligheidsregio om een ontheffing te verlenen voor introductie-activiteiten die te maken hebben met kennismaking, studie en sport. Ook kunnen studentenverenigingen nu een ontheffing aanvragen. In de verordening van 10 augustus 2020 kon alleen een ontheffing verleend worden aan een onderwijsinstelling, studentensportvereniging of studievereniging.

Noodverordening 10 augustus

De voorzitter van Veiligheidsregio Drenthe heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld die per 10 augustus 2020 geldt. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de aangepaste maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In de nieuwe noodverordening is een aantal maatregelen gewijzigd voor met name:

 • Introducties door onderwijsinstellingen en studentenverenigingen gaan niet door
 • Voortaan worden alle bezoekers van horecagelegenheden ook gevraagd zich te registreren
 • Als blijkt dat een recreatieve instelling (zoals horecaondernemingen en pretparken) de bron is van meerdere besmettingen, dan wordt de instelling gesloten
 • Op Schiphol en andere locaties komt een teststraat voor reizigers uit risicogebieden
 • Voorzitters van veiligheidsregio’s krijgen nieuwe bevoegdheden om verschillende lokale en/of regionale maatregelen toe te passen

Noodverordening 15 juli

De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld die per 15 juli 2020 geldt. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de aangepaste maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In de nieuwe noodverordening is een aantal maatregelen gewijzigd voor met name:

 • 1,5 meter afstandsnorm
 • vervoer
 • sauna en welness
 • verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg

Virus onder controle houden

De weg uit de coronacrisis hebben we ingezet met de volgende basisregels, die nog steeds van kracht zijn:   

 • Hebt u klachten? Blijf dan thuis en laat u zo snel mogelijk testen
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
 • Was vaak uw handen
 • Werk zoveel mogelijk thuis

De Nederlandse corona‐aanpak is erop gericht om het virus maximaal onder controle te houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Er zijn door de naleving van de maatregelen goede resultaten bereikt; de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien en dus komt er stap voor stap meer ruimte.

Het kabinet is begonnen met het aanpassen van maatregelen. Dat geeft meer drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

Noodverordening 1 juli

De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld die per 1 juli 2020 van kracht is. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de aangepaste maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In de nieuwe noodverordening is een aantal maatregelen versoepeld voor met name:

 • 1,5 meter afstandsnorm
 • vervoer
 • samenkomsten
 • verbod voor dansgelegenheden en in groepsverband zingen en schreeuwen
 • onderwijsinstellingen in het mbo, ho en wo
 • sluiten van locaties
 • beëindigen of beperken van vervoer
 • verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg

Brief minister over heropening sanitaire voorzieningen

De sanitaire voorzieningen op campings en vakantieparken gaan vervroegd open per 15 juni. Dit heeft minister De Jonge bekend gemaakt in een brief aan de kamer (pdf - 21,9 KB). 

Noodverordening 29 mei

De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe heeft 29 mei 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze noodverordening maakt het mogelijk om de aangepaste maatregelen uit te voeren om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het kabinet heeft de maatregelen versoepeld met betrekking tot:

 • buiten sporten tot en met 18 jaar
 • testen bij milde klachten, inclusief verlies reuk- of smaakvermogen
 • zomervakanties

Noodverordening 10 mei

De voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe heeft 10 mei 2020 een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze noodverordening maakt het mogelijk om de aangepaste maatregelen uit te voeren om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het kabinet heeft de maatregelen iets versoepeld: 

 • Vanaf 11 mei mogen de basisscholen, het speciaal onderwijs en kinderopvang weer opstarten.
 • Er mag onder voorwaarden weer buiten gesport worden (pdf - 165,6 KB). 
 • Er is een versoepeling op het opengaan van bibliotheken, pretparken en dierentuinen.
 • Zwemgelegenheden mogen open (pdf - 189,7 KB) onder voorwaarden.
 • De uitoefening van contactberoepen is weer toegestaan, ook hier gelden bepaalde voorwaarden.

Noodverordening 29 april

Op 29 april heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe een nieuwe noodverordening vastgesteld. Deze noodverordening maakt het mogelijk om de aangepaste maatregelen uit te voeren om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het kabinet heeft de maatregelen iets versoepeld, met name voor onderwijs en sport:

 • Vanaf 11 mei mogen de basisscholen, het speciaal onderwijs en kinderopvang weer opstarten.
 • Kinderen tot en met 18 jaar mogen onder voorwaarden weer buiten sporten. De 12 Drentse gemeenten werken samen aan de invulling van deze maatregel. 

Meer over de nieuwe maatregelen voor buitensport

Aangepaste noodverordening 26 maart

Alle toilet-, was- en douchevoorzieningen op campings en jachthavens in Noord-Nederland zijn nu gesloten. Dit is het gevolg van de nieuwe noodverordening, die de 3 Veiligheidsregio's Noord-Nederland op 26 maart 2020 hebben aangepast. 

Antwoorden op vragen over de noodverordening (pdf - 236,2 KB)

Aanwijzingsbesluit boa's en toezichthouders

Op 20 maart heeft het Regionaal Beleids Team (RBT) een aanwijzingsbesluit vastgesteld (pdf - 42,7 KB). Hiermee kunnen niet alleen de politie maar ook buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) en toezichthouders optreden bij overtredingen. 

Noodverordening 17 maart

Op 17 maart hebben de burgemeesters van Drenthe een noodverordening vastgesteld. Hiermee kan er gehandhaafd worden als mensen zich niet aan de maatregelen houden. 

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 16:00 uur Vanavond van 18:00 tot 20:00 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl