Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. De milieustraat is open zonder afspraak, wel gelden aanvullende maatregelen. Op het gemeentehuis kunt u alleen langskomen op afspraak.

Vragen en antwoorden ondernemers en recreatiebedrijven

Ondernemers

Ik ben ondernemer en heb geen inkomsten. Kan de gemeente mij ondersteunen?

U kunt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum ontvangen. De hoogte van het bedrag hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er vindt ook geen vermogens- en partnertoets plaats.

Deze inkomensondersteuning kan nog niet aangevraagd worden. Wel is het mogelijk om u alvast aan te melden via het aanvraagformulier.

U kunt deze inkomensondersteuning aanvragen als u aan de volgende criteria voldoet:

  • u bent gevestigde zelfstandige tussen 18 en 67 jaar
  • u woont of verblijft rechtmatig in Nederland
  • u bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld
  • u oefent uw beroep of bedrijf uit in in Nederland
  • u voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
  • u bent voor 1 januari 2020 gestart met de onderneming en u voldoet aan het urencriterium van minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
  • u woont in de gemeente De Wolden

Welke regelingen zijn er om bedrijven te ondersteunen?

Op dit moment zijn de volgende maatregelen van kracht:

Noodfonds in plaats van Werktijdverkorting

Werkgevers met omzetverlies door het coronavirus kunnen een aanvraag doen uit het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het fonds keert een substantiële tegemoetkoming uit waarmee werknemers met een vast of flexibel contract doorbetaald kunnen worden.

Waarom kan ik geen Werktijdverkorting aanvragen?

Door de uitbraak van het Coronavirus is er een ongekend groot beroep op de Werktijdverkorting (wtv-regeling) gedaan. De wtv-regeling is niet gemaakt voor de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak. De overheid wil meer werkgevers financieel tegemoetkomen en dit ook sneller doen. Dit kan met de nieuwe tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u zelfstandig ondernemer (bijvoorbeeld zzp-er) en wilt u gebruik maken van een uitkering uit het noodpakket dat door de overheid beschikbaar is gesteld? U kunt dan een aanvraag doen voor tijdelijke inkomensondersteuning en/of bedrijfskapitaal

De ondersteuning voor zelfstandigen is geregeld in het land waar de zelfstandige woont. Op de website van Sociale Verzekeringsbank staat welke ondersteuning de overheid in België, Duitsland en Nederland aan zelfstandig ondernemers biedt.

Borgstelling mkb-kredieten (BMKB)

Bedrijven - en met name het mkb - kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus en bredere economische effecten. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet. Met de Borgstelling mkb-kredieten kan de overheid voor een deel borg staan voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Deze borgstelling wordt in verband met het coronavirus verruimd.

Informatie met betrekking tot landelijke heffingen

Om te voorkomen dat ondernemers liquiditeitsproblemen krijgen, is het mogelijk een verzoek voor bijzonder uitstel van betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting in te dienen. De Belastingdienst verleent uitstel van betaling als de ondernemer schriftelijk motiveert dat zij of hij door corona in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door corona kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Komen er nog meer maatregelen aan om bedrijven te helpen?

Het kabinet heeft 17 maart besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Mijn bedrijf is ingeschreven in een andere gemeente dan waar ik woon. Bij welke gemeente kan ik aankloppen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?  

De aanvraag voor de tijdelijke overbruggingsregeling dient u in bij de gemeente waarin u woont.

Ik werk geen 1225 uur per jaar in mijn bedrijf. Heb ik dan ook recht op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?  

Nee, u moet voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar. Wanneer u als echtpaar beide in het bedrijf werkzaam bent moet de partner minimaal 525 uren in het bedrijf werken en de zelfstandige minimaal 875 uren.  Als u nog geen jaar geleden gestart bent met uw bedrijf, dan moet u in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan uw bedrijf gewerkt hebben. Uren voor administratie en acquisitie vallen hier ook onder.

Let op: zijn u en uw partner beide ondernemer, dan kunt u 1 keer een aanvraag voor een inkomensondersteuning doen.

Ik heb ook nog een baan in loondienst maar mijn omzet als zzp’er is helemaal weggevallen. Kan ik dan gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?    

Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst. De regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Hoeveel tijd heeft de gemeente nodig voor de behandeling van mijn aanvraag voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

We streven ernaar binnen 2-4 weken na ontvangst van een aanvraag een besluit te nemen en bij toekenning tot uitkering over te gaan. Uitkering wordt bij wijze van voorschot verstrekt.

Kan ik van de gemeente ook een krediet (lening) krijgen?

Het is mogelijk om een lening van de gemeente te krijgen. Het Rijk heeft een lening aangekondigd maar deze is nog niet uitgewerkt. Houd hiervoor ook de website van RVO in de gaten of meld u aan via het aanvraagformulier.

Ik wil in verband met mijn leeftijd graag stoppen met mijn bedrijf, kan de gemeente ondersteunen? 

U kunt bij beëindiging van uw bedrijf een IOAZ-aanvraag in te dienen.  IOAZ staat voor Inkomen ouderen en arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de € 4.000 compensatieregeling?

U bent een ondernemer die geen inkomsten of grotendeels geen inkomsten meer heeft door de overheidsmaatregelen om corona te bestrijden. U bent bijvoorbeeld:

  • horecaondernemer die verplicht de deuren heeft gesloten
  • ondernemer in de culturele sector waar evenementen niet mogen doorgaan
  • ondernemer in de reisbranche en getroffen door het reisverbod

De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt. Er komt een overzicht van bedrijven die de € 4.000 compensatieregeling kunnen aanvragen. Dat overzicht wordt geactualiseerd als dat nodig is.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de € 4.000 compensatieregeling?

Deze regeling is bijna open. U kunt de Compensatieregeling voor getroffen sectoren straks aanvragen bij RVO. Als de regeling opengaat, vindt u hier een link.

Ik heb een praktijk en ontvangt cliënten thuis. Mag dat? 

Ja, mits u de RIVM richtlijnen hanteert en handhaaft.

Heeft de gemeente ook opdrachten voor mij die ik als zzp-er kan uitvoeren?

U kunt uw aanbod kenbaar maken bij de afdeling inkoop: inkoop@dewoldenhoogeveen.nl. Wanneer er  mogelijkheden zijn, nemen onze collega’s contact met u op.

Het evenement dat ik organiseer gaat niet door. Moet ik de subsidie terugbetalen?

Veel voorgenomen evenementen gaan door corona niet door. De subsidies die al uitbetaald zijn, vorderen wij niet terug zodat organisaties aan hun verplichtingen kunnen blijven voldoen. Bij de verantwoording wordt rekening gehouden met al gemaakte (noodzakelijke) kosten.

Ik huur een pand/grond van de gemeente kan de huur ook stopgezet worden?

De huur van een pand of grond van de gemeente wordt niet stopgezet. U ontvangt een factuur voor de huur en/of pacht, maar tijdelijk ontvangt u geen betalingsherinnering wanneer u de huur/pacht niet tijdig betaalt.

Ik kan de factuur van de gemeente niet betalen. Ontvang ik hiervoor een herinnering?

Ondernemers ontvangen voorlopig geen betalingsherinneringen. Ook verstuurt de gemeente tijdelijk geen aanmaningen.

Waar vind ik de belangrijkste vragen en antwoorden over het coronavirus?

Mag ik als horecaondernemer maaltijden bezorgen of af laten halen? Moet ik daar een vergunning voor hebben?

Als horecaondernemer in de gemeente De Wolden mag u maaltijden en zwak-alcoholische dranken bezorgen of laten afhalen zonder dat daarvoor een extra vergunning nodig is. Het is wel belangrijk dat u rekening houdt met de richtlijnen van het RIVM. Het is niet toegestaan om sterke drank te verkopen.

Ik ben ondernemer en heb corona gerelateerde vragen met betrekking tot mijn bedrijf. Bij wie moet ik zijn?

U kunt kijken bij de veelgestelde vragen op het coronaloket van de KvK en de site van Ik ben drents ondernemer. U kunt ook contact opnemen met de afdeling ondernemersadvies van de gemeente. U kunt hiervoor bellen met 14 0528 en vragen naar de afdeling ondernemersadvies of een e-mail sturen naar ondernemersadvies@dewoldenhoogeveen.nl.

Ik heb een aanslag voor betaling van de toeristenbelasting ontvangen. Moet ik die ook betalen?

De aanslag voor de toeristenbelasting 2019 moet u betalen, maar u krijgt hiervoor een uitgestelde betalingsverplichting tot 31 augustus 2020.

Ik heb de aanslagen voor de gemeentelijke lasten reeds voldaan. Is het ook mogelijk om dit (deels) terug te vorderen?

Nee, dit is niet mogelijk.

Recreatiebedrijven

Mogen recreatiebedrijven zoals campings en jachthavens open?

Recreatiebedrijven mogen, onder strikte voorwaarden, open.  De toilet- douche- en wasvoorzieningen moeten gesloten blijven. Deze regel geldt voor vakantieparken, campings, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes en jachthavens. Voor gasten die geen gebruik maken van de gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen, zoals bijvoorbeeld gebruikers van een stacaravan, is recreëren wel toegestaan. Echter, op 31 maart is er wel een oproep gedaan door het kabinet om reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken en om zoveel mogelijk thuis te blijven, ook in de aanstaande vakantieperiode (paasvakantie en meivakantie).

Waarom moeten de sanitaire voorzieningen dicht?

De voorzitters van de Veiligheidsregio’s in Nederland vinden het risico te groot dat het op deze plekken niet lukt om de maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand in acht te nemen. 

Is het toegestaan om chemische toiletten te legen aan de buitenkant van de sanitaire voorzieningen?


Ja, het legen van chemische toiletten aan de buitenkant is wel toegestaan. De toilet-, douche- en wasvoorzieningen moeten gesloten blijven. Als zich daar een stortpunt bevindt is deze dus niet toegankelijk. In de noodverordening staat namelijk dat het verboden is je te bevinden IN een gezamenlijke sanitaire voorziening. In het algemeen geldt: campingeigenaren en campingbezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de noodverordening en het naleven van de algemene richtlijnen zoals afstand houden, geen samenkomst van mensen en goede hygiëne. Verder geldt de oproep vanuit het kabinet, uitgesproken door minister president Rutte: “Blijf thuis. We willen geen reisbewegingen in Nederland.”

Waarom moeten de recreatiebedrijven niet helemaal dicht zoals in andere delen van Nederland?

Op deze manier kunnen wij stacaravans en huisjes op campings open houden. Als zij tenminste eigen toilet- en douchevoorzieningen hebben. Deze huisjes worden namelijk niet alleen voor recreatie gebruikt, maar ook voor (tijdelijke) huisvesting. De richtlijnen van het rijk bieden ruimte om dit te doen. 

Geldt deze maatregel ook voor gebouwen waar bijvoorbeeld wasmachines staan?

Ja, de maatregelen gelden voor alle gebouwen waar gasten gezamenlijk gebruik van maken. Dit geldt dus ook voor gebouwen waar wasmachines voor algemeen gebruik staan. Ook die moeten sluiten. 

Mag privé sanitair in een toiletgebouw wel open blijven?

Nee, het besluit is om toiletgebouwen te sluiten, ook als het een privé sanitair betreft als onderdeel van een toiletgebouw. Dit zou namelijk betekenen dat voor toegang het toiletgebouw in zijn geheel open moet blijven. 

Als ik garandeer dat er niet meer dan 1 persoon per keer naar binnen gaat. Mag ik dan mijn sanitair wel openhouden? 

Nee, het besluit van de voorzitters van de Veiligheidsregio’s in Nederland is om alle toilet-, was- en douchevoorzieningen te sluiten. 

Mogen groepsaccommodaties die van elkaar gescheiden zijn en eigen voorzieningen hebben, wel gebruikt worden?

We raden het af maar het is (nog) niet expliciet verboden. Wanneer we kijken naar de tekst van de noodverordening dan hebben we als overheid niet echt een middel om te handhaven wanneer er geen sprake is van gemeenschappelijke toilet- . was- en douchevoorzieningen. Wanneer een verhuurder twijfelt of de genomen maatregelen voldoende zijn, laat hij of zij contact moet opnemen met de handhavers van de gemeenten. Na een controle kan dan bekeken worden of het daadwerkelijk voldoende is of dat hij de accommodatie toch niet kan verhuren.  Wat wel belangrijk is dat er geen sprake is van schakeling tussen de appartementen/vakantiewoningen. Het moet fysiek niet mogelijk zijn om van het ene appartement naar het andere appartement te gaan. Het is aan de verhuurders zelf om dit op juiste wijze in te richten. Wat dan nog wel een punt van aandacht is, zijn de vluchtroutes. Juist bij geschakelde appartementen/vakantiewoningen mogen tussendeuren vaak niet fysiek afgesloten worden, omdat er dan geen vluchtweg meer is. Ofwel, blijkt dat sprake is van een vluchtweg, dan kan de verhuurder niet voldoen aan onze eisen en is er sowieso wel sprake van een groepsaccommodatie. Deze mogen niet verhuurd worden. 

Tot wanneer gelden deze maatregelen voor campings en jachthavens?

De gezondheidsmaatregel duurt in eerste instantie tot en met 28 april. Op 21 april  neemt het kabinet een besluit over een eventuele verlenging van de looptijd. Daarna nemen de voorzitters van de Veiligheidsregio’s een nieuw besluit over het al dan niet gesloten houden van de toiletvoorzieningen op de recreatiebedrijven. 

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl