Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus proberen wij u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Onze dienstverlening gaat door in aangepaste vorm.

Verklaringen

Op deze pagina vindt u de verklaringen van burgemeester Roger de Groot en de burgemeesters van Drenthe over het coronavirus. 

Burgemeesters Drenthe over maatregelen

17 maart 8.00 uur: 

Gisteravond sprak Minister-President Rutte Nederland toe. Het is duidelijk dat de aanpak van het coronavirus veel van ons vraagt, ook in Drenthe. Voorzitter Veiligheidsregio Drenthe Marco Out: “We hebben vanavond een indringende boodschap gehoord. De maatregelen hebben grote impact op ons dagelijkse leven, waarschijnlijk voor langere tijd”.

Zondag gingen nieuwe maatregelen in. Deze gelden tot en met 6 april 2020. Een aantal maatregelen is inmiddels verduidelijkt en verder aangescherpt. Het gaat om de volgende maatregelen:

 • Het is toegestaan eten te bezorgen én te halen. Er zijn wel een paar spelregels; niet ter plaatse nuttigen, niet teveel mensen tegelijk bij de balie, houd anderhalve meter afstand aan.
 • Klanten kunnen ook bij coffeeshops producten afhalen.
 • Warenmarkten gaan door waarbij bovenstaande maatregelen in acht moet worden genomen.
 • De gemeentelijke dienstverlening blijft doorgaan waarbij we de hygiënemaatregelen van het RIVM volgen.
 • Uitvaarten in openbare gelegenheden die gebruikt worden als aula, zijn toegestaan.

Noodverordening

Om de regels te formaliseren is een noodverordening vastgesteld. De maatregelen worden in Drenthe tot nu toe goed nageleefd, maar als mensen zich er niet aan houden, zal er worden gehandhaafd. Ook de komende dagen zullen we benutten om samen met het Rijk antwoorden te formuleren op de vragen die verder op ons af gaan komen.

We merken dat inwoners van Drenthe elkaar steunen. Laten we dat met elkaar vast houden.

Anno Wietze Hiemstra, burgemeester Aa & Hunze
Marco Out, burgemeester Assen
Jan Seton, burgemeester Borger-Odoorn
Bert Bouwmeester, burgemeester Coevorden
Eric van Oosterhout, burgemeester Emmen
Karel Loohuis, burgemeester Hoogeveen
Richard Korteland, burgemeester Meppel
Mieke Damsma, burgemeester Midden-Drenthe
Klaas Smid, burgemeester Noordenveld
Marcel Thijsen, burgemeester Tynaarlo
Rikus Jager, burgemeester Westerveld
Roger de Groot, burgemeester De Wolden

Burgemeester De Groot over aangepaste dienstverlening

16 maart 15.00 uur:

Beste Woldenaren,

De nieuwe maatregelen zijn van grote invloed op ons dagelijks leven. Het college van burgemeester en wethouders heeft dan ook besloten om tot 6 april zo min mogelijk sociale contacten op te zoeken. Dat houdt in dat we veel afspraken niet door laten gaan of telefonisch gaan doen. Juist omdat de noodzakelijke dienstverlening van anderen moet blijven doorgaan.

Ik vraag uw begrip voor het feit dat ook de dienstverlening van de gemeente onder druk staat door ziekte en voorzorgsmaatregelen. Wij geven uiteraard voorrang aan dienstverlening waarvan onze inwoners het meest van afhankelijk zijn. Ik hoop op een spoedig herstel voor iedereen die is getroffen door het coronavirus en ik dank alle mensen die in de sectoren werken die ons allemaal in staat stellen om door te kunnen gaan.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan informeren wij u zo snel mogelijk. Dat zullen we doen via deze pagina, Facebook en Twitter. De maatregelen zijn voor ons allemaal lastig en vervelend. Ik weet dat wij hier in gemeente De Wolden goed zijn in Naoberschap. Ik ben dankbaar voor alle inwoners die op welke wijze dan ook hun naasten in deze bijzondere periode steunen. Wij zijn er voor elkaar, wij helpen elkaar en wij steunen elkaar. Daar ben ik ontzettend trots op.

Laten we er met elkaar de schouders onder zetten!

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Roger de Groot

Burgemeesters Drenthe over coronavirus

15 maart 20.30 uur: Zojuist heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt om verdere verspreiding van het Coronavirus te beperken. 

Wat zijn de maatregelen? 

Alle scholen gaan dicht, net als alle eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops. Kinderdagverblijven sluiten ook hun deuren. Er wordt een uitzondering gemaakt voor kinderen van mensen in cruciale beroepen en processen. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 6 april 2020. Daarnaast wordt er een dringend beroep op ons allemaal gedaan om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan door voldoende afstand (richtlijn 1,5 meter) te houden. 

Wat betekent dit voor Drenthe?

Dit zijn ingrijpende maatregelen. We realiseren dat ze ook grote gevolgen hebben voor ondernemers in Drenthe. De afgelopen dagen hebben veel Drentse organisaties hun verantwoordelijkheid al genomen. Het is goed om te zien dat inwoners van onze provincie op die manier een bijdrage leveren. Toch zullen we met elkaar een stap extra moeten zetten. Gezondheid is nu het belangrijkst voor u en uw omgeving. We hebben iedereen nodig om kwetsbare Drenten te beschermen. 

Wat kunt u zelf doen?

Het is hartverwarmend om te zien dat er al zoveel naar elkaar wordt omgekeken. Naoberschap. Wij vragen u om dat te blijven doen en waar nodig een stapje extra te zetten. Kijk of u iets kan doen voor een ander. Het continueren van de zorg en het beperken van verdere verspreiding heeft prioriteit. Veel instanties zijn daar nu druk mee bezig, zodat iedereen die zorg nodig heeft, daar een beroep op kan doen. U kunt daar ook aan bijdragen door de landelijke maatregelen op te volgen. Wij realiseren ons dat deze situatie veel van u kan vragen. Vraag om hulp als u dat nodig heeft. Bied hulp als u dat gevraagd wordt.

Hoe gaat het nu verder?

De komende dagen zullen we benutten om samen met het Rijk antwoorden te formuleren op de vragen die er ongetwijfeld leven. Wij sluiten graag af met een herhaling van de belangrijkste maatregelen die u zelf kan treffen om overdracht van het virus te voorkomen:

 • Was regelmatig uw handen met zeep
 • Gebruik papieren zakdoekjes 
 • Blijf niezen in de elleboog
 • Schud geen handen
 • Mijd sociale contacten
 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar
 • Voelt u zich niet fit, blijf dan thuis
 • Bel uw huisarts pas als de klachten verergeren

Actuele informatie en antwoorden op veel gestelde vragen vindt u op de website van de Rijksoverheid of op de website van het RIVM. Laten we er met elkaar de schouders onder zetten!

Anno Wietze Hiemstra, burgemeester Aa & Hunze
Marco Out, burgemeester Assen
Jan Seton, burgemeester Borger-Odoorn
Bert Bouwmeester, burgemeester Coevorden
Eric van Oosterhout, burgemeester Emmen
Karel Loohuis, burgemeester Hoogeveen
Richard Korteland, burgemeester Meppel
Mieke Damsma, burgemeester Midden-Drenthe
Klaas Smid, burgemeester Noordenveld
Marcel Thijsen, burgemeester Tynaarlo
Rikus Jager, burgemeester Westerveld
Roger de Groot, burgemeester De Wolden

Contact met de gemeente

U bent op afspraak welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl