Tijdens de lockdown blijft het gemeentehuis open. Bestaande afspraken gaan door. Tijdens uw afspraak is een mondkapje verplicht. U kunt alleen langskomen op afspraak

Toekomstvisie

In de komende maanden maken we een toekomstvisie. Gemeente De Wolden wil samen met zoveel mogelijk inwoners, verenigingen, ondernemers en organisaties nadenken over de toekomst van de gemeente. In onze toekomstvisie staat straks beschreven hoe wij met elkaar denken over de omgeving waarin we wonen, werken, recreëren, met elkaar samenwerken en samenleven.

Momenten waarop u kon meedenken

Eind september 2020 hebben dorpsbelangen, organisaties en instellingen meegedaan met online bijeenkomsten om hun mening te geven over de toekomstvisie. In januari en februari 2021 konden inwoners van jong tot oud hun mening geven via Swipocratie, een ansichtkaart of de tekenwedstrijd voor kinderen. De resultaten van de online bijeenkomsten en de meedenkperiode daarna worden meegenomen in de toekomstvisie.  

Veel reacties ontvangen

Ruim 1200 inwoners hebben een reactie gegeven. Ook hebben veel inwoners aangegeven dat ze de vervolgbijeenkomsten met verschillende thema’s willen bijwonen. Als u hebt aangegeven dat u wilt meedenken, dan ontvangt u een e-mail daarover. 

We zijn nu bezig met:

  • het onderzoeken van de antwoorden van de inwoners
  • het nadenken over hoe we de vervolgbijeenkomsten kunnen organiseren

Tijdlijn

  • Eind 2021: vaststellen Toekomstvisie door gemeenteraad
  • Na de zomer 2021: Toekomstvisie ter inzage
  • Zomer 2021: vaststellen ontwerp Toekomstvisie door gemeenteraad
  • Januari/februari 2021: inwoners geven mening via Swipocratie
  • September/oktober 2020: online gesprekken met deelnemers van 45 organisaties
  • 2019: start project met een bijeenkomst met Dorpsbelangen en de gemeenteraad

Contact

Wilt u meer weten over het project of hebt u andere vragen of opmerkingen? Mail dan naar: communicatie@dewolden.nl. Of bel met de projectleider Gea Lunsing: 14 0528.

Inwoners geven hun mening

We hebben verschillende inwoners gevraagd wat zij belangrijk vinden waar de gemeente in de toekomst aandacht aan moet besteden. Lees het verhaal van:

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl