Tijdens de lockdown blijft het gemeentehuis open. Bestaande afspraken gaan door. Tijdens uw afspraak is een mondkapje verplicht. U kunt alleen langskomen op afspraak

Interview Floris van Lint

Floris van Lint is ontwerper en heeft een eigen softwarebedrijf. Samen met zijn gezin en schoonouders woont hij in Drogteropslagen. Naar eigen zeggen “een kleine plaats met een goede school. Het is een van de weinige plaatsen binnen een uur rijden van Assen die aan onze wensen voldoet.” Het gezin van Floris woont in het voorhuis, zijn schoonouders in het achterhuis. Hij vertelt hoe hij de toekomst van gemeente De Wolden ziet.

In De Wolden ben je geen onbekend gezicht. Welke band heb jij met onze gemeente?

“Als hobby ben ik ben erg geïnteresseerd in alles wat met internet te maken heeft. Dit kwam bij onze verhuizing naar De Wolden goed van pas, omdat ik thuis traag internet had. Ik heb toen contact gezocht met de gemeente om te zoeken naar een oplossing. Hieruit is Glasvezel De Wolden ontstaan, een burgerinitiatief waar ik nauw bij betrokken ben geweest. Daarnaast ben ik vooral in het dorp actief, als voorzitter van de medezeggenschapsraad van de school.”

Waarom is het belangrijk dat de gemeente nadenkt over haar toekomst?

“Veel organisaties kijken alleen naar de korte termijn. Er is een plan nodig waarin we samen vooruit kijken naar de lange termijn. Veel belangrijke vraagstukken los je niet op door alleen naar de korte termijn te kijken.”

Waar zie jij kansen voor onze gemeente?

“De Wolden zou nieuwe inwoners naar de gemeente kunnen trekken door nog meer te laten zien hoe fijn het is om hier te leven. Met veel natuur, vrijheid en ruimte. Panden die al lang leeg staan kunnen gebruikt worden door ouderen die zelfstandig willen blijven wonen. Samen met jongeren die moeite hebben met het kopen van een huis. Er kan een combinatie worden gemaakt waar jong en oud op een gedeeld erf wonen.”

Wat vind jij de belangrijkste onderwerpen voor onze toekomst?

Natuur en klimaat

“Natuur is een hele belangrijke. Ik denk dat het opkopen van land voor een natuurlijke bestemming goed zou zijn voor onze gemeente. Zowel voor hoe het landschap eruit ziet, als voor de gemoedstoestand van de inwoners. Van mij mogen er nog veel meer bossen bij. Ik vind dat we ook moeten bijdragen aan de klimaatdoelen. In De Wolden zijn veel vrijstaande huizen met grote schuren waarop zonnepanelen geplaatst kunnen worden. De gemeente zou in elke plaats voor centrale energieopslag moeten zorgen. Meerdere huishoudens kunnen hiervan gebruik maken.”

Vervoer

“In Drogteropslagen rijdt geen buurtbus meer. Alle inwoners zijn afhankelijk van eigen vervoer. Ik hoop dat de gemeente duurzaam vervoer, deelvervoer en zelfrijdende auto’s in de toekomst zal stimuleren.”

Onderwijs

“De positie van het onderwijs mag verbeterd worden. Scholen zijn nu teveel een plek waar ouders hun persoonlijke mening kwijt kunnen. Bijvoorbeeld over de coronamaatregelen. Naar mijn mening verdienen scholen meer waardering. Hierin moeten we samenwerken met gemeente De Wolden en andere organisaties.”

Geef uw mening

Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van onze gemeente? Vul de vragenlijst in via Swipocratie en denk mee.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 16:00 uur Morgenavond van 18:00 tot 20:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl