Wmo hulp bij het huishouden

Kunnen u en uw huisgenoten jullie woning niet meer schoon en leefbaar houden? Bijvoorbeeld door een ongeluk of ziekte? Misschien kunnen buren of familieleden u helpen. U kunt ook zelf iemand inhuren om deze taken van u over te nemen. Lukt dat niet? Soms kunt u hulp krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt contact opnemen met het Wmo-team van gemeente De Wolden.

Huishoudelijke hulp na ziekenhuisopname

Hebt u na uw ziekenhuisopname hulp bij het huishouden nodig? U kunt vóór de ziekenhuisopname een gesprek aan gaan met het Wmo team. Samen kijken wij of u hulp kunt krijgen via bijvoorbeeld lidmaatschap van een vereniging of via uw zorgverzekeraar. U kunt ook zelf iemand inhuren of vragen om deze taken van u over te nemen. Lukt dit niet? Dan wordt er vanuit de Wmo gekeken naar de mogelijkheden.

Kosten

Wanneer u huishoudelijke hulp krijgt vanuit de Wmo, betaalt u een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is maximaal € 19,- per maand. Meer informatie over de eigen bijdrage leest u op de website van het CAK.

Zorg in natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB)

U kunt op 2 manieren Wmo ondersteuning krijgen. Samen met de Wmo-consulent bespreekt u welke optie het meest past bij uw situatie.

  • Zorg in natura: de gemeente regelt de voorziening die u nodig hebt. Bijvoorbeeld een hulpverlener van een instantie waar de gemeente een contract mee heeft, komt bij u thuis. De gemeente betaalt de rekening rechtstreeks aan de instantie. 
  • Persoonsgebonden Budget: u kunt dan zelf bijvoorbeeld een hulpverlener inhuren. U krijgt daarvoor een geldbedrag van de gemeente. De gemeente heeft hiervoor vaste tarieven vastgesteld. U bent verplicht om aan de gemeente uit te leggen waar u het geld aan uitgeeft.

Overzicht aanbieders

In het portfolio Wmo huishoudelijke hulp (pdf - 526,1 KB) vindt u alle zorgaanbieders. 

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht