Inzien ontwerp Economisch actieplan De Wolden 2023-2027

Burgemeester en wethouders van De Wolden maken bekend dat het ontwerp 'Economisch Actieplan De Wolden 2023-2027' ter inzage ligt.

Het Economisch Actieplan

In het Economisch Actieplan geven we focus voor de komende 5 jaar aan. Waar zetten we op in als het gaat om Economie, Landbouw en Recreatie & Toerisme en welke actiepunten gaan we in de komende jaren oppakken. Het is een praktisch actieplan dat als doel heeft om het economisch klimaat in de gemeente de komende jaren te behouden en waar mogelijk nog verder te versterken.

Inzien

Het ontwerp Economisch Actieplan De Wolden 2023-2027 (pdf - 8,2 MB) ligt van 1 september tot en met 12 oktober 2022 ter inzage voor iedereen.

Reageren

Iedereen kan tijdens de bovengenoemde periode van 6 weken schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over het ontwerp Economisch Actieplan bij de gemeenteraad. Schriftelijk kunt u dit doen via Postbus 20, 7920 AA te Zuidwolde. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. Neem hiervoor contact op met Janna Huis, team Economisch Zaken: 14 0528.

 

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht