U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Nieuwe burgemeester

De gemeenteraad van De Wolden is op zoek naar een nieuwe burgemeester. We leggen u stapsgewijs uit hoe de procedure verloopt. De totale procedure voor de benoeming van de nieuwe burgemeester duurt ongeveer 8 maanden. Het is de bedoeling dat De Wolden begin 2022 een nieuwe burgemeester krijgt.

Wat vooraf ging

Afgelopen maart kondigde burgemeester Roger de Groot aan dat hij na 9 jaar afscheid neemt als burgemeester van De Wolden. De Groot is per 1 juni 2021 de nieuwe burgemeester van gemeente Noordoostpolder. Janny Vlietstra is benoemd tot waarnemend burgemeester. Zij neemt als tijdelijke opvolger de taken van De Groot over.

Tijdlijn

  • 2-7: Op de vacature hebben 32 sollicitanten gereageerd. Het gaat om 11 vrouwen en 21 mannen. In het nieuwsbericht van de provincie Drenthe leest u meer over de kandidaten.
  • 3-6 tot 28-6: De vacature burgemeester gemeente De Wolden staat open. Alle informatie over de vacature en de profielschets staan op de website van de provincie Drenthe.
  • 3-6: In de raadsvergadering wordt de profielschets besproken in aanwezigheid van de commissaris van de Koning en door de gemeenteraad aan haar overhandigd.
  • 29-5: In een buitengewone raadsvergadering nam de gemeenteraad afscheid van Roger de Groot.
  • 27-5: De gemeenteraad heeft een vertrouwenscommissie ingesteld. De commissie heeft de taak om de benoemingsprocedure van een nieuwe burgemeester voor te bereiden. Bekijk agendapunt 10 van de vergadering op 27-5 voor de verordening op de vertrouwenscommissie.
  • 17-5: Van 3 tot en met 16 mei konden inwoners aangeven wat zij belangrijk vinden in een burgemeester. De uitkomsten van deze inwonersenquête worden opgenomen in de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Het vervolg

Vacature

Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de profielschets aan de commissaris van de Koning aangeboden. Door middel van plaatsing van de vacature 'burgemeester De Wolden' in de Staatscourant van 4 juni 2021 stelt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de sollicitatie open. Belangstellenden hebben gedurende 3 weken de mogelijkheid om te reageren door een brief te schrijven aan de commissaris van de Koning. Na de sluitingsdatum maakt zij een voorselectie van de kandidaten die in aanmerking komen. Hierbij wordt ook gekeken of de kandidaten nu of in het verleden in aanraking zijn geweest met het ministerie van Justitie en Veiligheid. De selectie wordt besproken met de vertrouwenscommissie en vervolgens wordt een uiteindelijke selectie bepaald.

Sollicitatie

De volgende stap in de zoektocht naar de nieuwe burgemeester zijn de sollicitatiegesprekken. Die voert de vertrouwenscommissie met de geselecteerde kandidaten. De commissie brengt hierover advies uit aan de gemeenteraad. Zij adviseren 2 kandidaten die zij het meest geschikt vinden. Om de privacy van sollicitanten te waarborgen, vindt de selectie achter gesloten deuren plaats. In een besloten raadsvergadering bespreekt de gemeenteraad het advies van de vertrouwenscommissie. De aanbeveling voor de nieuwe burgemeester wordt daarna met het advies van de commissaris van de Koning verstuurd naar de minister van BZK. Na de raadsvergadering wordt de naam van de voorkeurskandidaat bekendgemaakt, die vervolgens door de gemeenteraad wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van gemeente De Wolden.

Benoeming burgemeester

De minister van BZK laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. Als dit onderzoek zonder bezwaren is afgerond, dan wordt de kandidaat voorgedragen voor benoeming aan de Koning. De Koning benoemt de nieuwe burgemeester bij Koninklijk Besluit. De verwachting is dat de burgemeester begin 2022 in gemeente De Wolden wordt benoemd door de commissaris van de Koning. De burgemeester wordt benoemd voor 6 jaar. De officiële installatie zal dan plaatsvinden tijdens een buitengewone openbare raadsvergadering.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 16:00 uur Morgenavond van 18:00 tot 20:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl