Nieuwe burgemeester

De gemeenteraad van De Wolden ging in 2021 op zoek naar een nieuwe burgemeester. We leggen u stapsgewijs uit hoe de procedure verliep. 

Kandidaat voorgedragen

De vertrouwenscommissie en de gemeenteraad van De Wolden hebben Inge Nieuwenhuizen aanbevolen aan de minister van Binnenlandse Zaken als nieuwe burgemeester. Lees meer over Inge Nieuwenhuizen. U kunt ook bekijken hoe de voorzitter van de vertrouwenscommissie de voordracht bekend maakt (agendapunt 10C). Op 16 december 2021 werd Inge Nieuwenhuizen geïnstalleerd als burgemeester van De Wolden. U kunt de buitengewone openbare raadsvergadering terugkijken

Wat vooraf ging

In maart 2021 kondigde burgemeester Roger de Groot aan dat hij na 9 jaar afscheid nam als burgemeester van De Wolden. De Groot is per 1 juni 2021 de nieuwe burgemeester van gemeente Noordoostpolder. Janny Vlietstra werd benoemd tot waarnemend burgemeester. Zij nam als tijdelijke opvolger de taken van De Groot over.

Tijdlijn

  • 16-12: Inge C.J. Nieuwenhuizen wordt geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van De Wolden. Lees de speech van burgemeester Nieuwenhuizen bij haar installatie (pdf - 141,8 KB). 
  • 30-9: Inge Nieuwenhuizen is voorgedragen als nieuwe burgemeester van De Wolden.
  • 2-7: Op de vacature hebben 32 sollicitanten gereageerd. Het gaat om 11 vrouwen en 21 mannen. In het nieuwsbericht van de provincie Drenthe leest u meer over de kandidaten.
  • 3-6 tot 28-6: De vacature burgemeester gemeente De Wolden staat open. Alle informatie over de vacature en de profielschets staan op de website van de provincie Drenthe.
  • 3-6: In de raadsvergadering wordt de profielschets besproken in aanwezigheid van de commissaris van de Koning en door de gemeenteraad aan haar overhandigd.
  • 29-5: In een buitengewone raadsvergadering nam de gemeenteraad afscheid van Roger de Groot.
  • 27-5: De gemeenteraad heeft een vertrouwenscommissie ingesteld. De commissie heeft de taak om de benoemingsprocedure van een nieuwe burgemeester voor te bereiden. Bekijk agendapunt 10 van de vergadering op 27-5 voor de verordening op de vertrouwenscommissie.
  • 17-5: Van 3 tot en met 16 mei konden inwoners aangeven wat zij belangrijk vinden in een burgemeester. De uitkomsten van deze inwonersenquête worden opgenomen in de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Procedure

Vacature

Na vaststelling door de gemeenteraad werd de profielschets aan de commissaris van de Koning aangeboden. Door middel van plaatsing van de vacature 'burgemeester De Wolden' in de Staatscourant van 4 juni 2021 stelde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de sollicitatie open. Belangstellenden hadden gedurende 3 weken de mogelijkheid om te reageren door een brief te schrijven aan de commissaris van de Koning. Na de sluitingsdatum maakte zij een voorselectie van de kandidaten die in aanmerking kwamen. Hierbij werd ook gekeken of de kandidaten nu of in het verleden in aanraking zijn geweest met het ministerie van Justitie en Veiligheid. De selectie werd besproken met de vertrouwenscommissie en vervolgens werd een uiteindelijke selectie bepaald.

Sollicitatie

De volgende stap in de zoektocht naar de nieuwe burgemeester waren de sollicitatiegesprekken. Die voerde de vertrouwenscommissie met de geselecteerde kandidaten. De commissie bracht hierover advies uit aan de gemeenteraad. Zij adviseerden 2 kandidaten die zij het meest geschikt vonden. Om de privacy van sollicitanten te waarborgen, vond de selectie achter gesloten deuren plaats. In een besloten raadsvergadering besprak de gemeenteraad het advies van de vertrouwenscommissie. De aanbeveling voor de nieuwe burgemeester werd daarna met het advies van de commissaris van de Koning verstuurd naar de minister van BZK. Na de raadsvergadering werd de naam van de voorkeurskandidaat bekendgemaakt, die vervolgens door de gemeenteraad werd voorgedragen als nieuwe burgemeester van gemeente De Wolden.

Benoeming burgemeester

De minister van BZK liet de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. Dit werd zonder bezwaren afgerond en de kandidaat werd voorgedragen voor benoeming aan de Koning. De Koning benoemt de nieuwe burgemeester bij Koninklijk Besluit. De burgemeester werd op 16 december 2021 benoemd door de commissaris van de Koning van Drenthe, mevrouw Jetta Klijnsma. De burgemeester is benoemd voor 6 jaar. De officiële installatie vond plaats een buitengewone openbare raadsvergadering.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen van 08:30 tot 16:00 uur Morgenavond van 18:00 tot 20:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht