College besluit vergunningen Oktoberfest te verlenen

Het college van B&W van gemeente De Wolden hebben vandaag, woensdag 9 oktober 2019, besloten de omgevingsvergunning en de evenementenvergunning voor het Oktoberfest in Alteveer in stand te laten.

Deze vergunningen zijn verleend op 1 augustus 2019. Naar aanleiding hiervan is er bezwaar gemaakt bij de bezwarencommissie. Deze commissie heeft een advies uitgebracht aan het college. In dit advies staat dat er voor beide vergunningen niet geadviseerd wordt om het besluit te herroepen.
In andere woorden; de gemeente kan de afgegeven omgevingsvergunning en evenementenvergunning voor het Oktoberfest in stand laten. 
Het aanvullende advies van de bezwarencommissie is dat de motivering om de vergunning te verlenen verduidelijkt mag worden. 

Het college heeft vandaag een ‘besluit op bezwaar’ genomen zoals het officieel heet waarin het advies van de bezwaarcommissie wordt gevolgd.

In de motivering van deze besluiten wordt aandacht gegeven aan o.a. het maximaal aantal bezoekers, de geluidsnorm, de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de bescherming van de flora en fauna.

Uiteraard kunnen belanghebbenden tegen dit besluit in beroep. Het is dan aan de rechtbank om hier een uitspraak over te doen. 
 

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag bereikbaar tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend tot 16:00 uur Vanavond van 18:00 tot 20:00 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl