U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

College wil definitief nieuw multifunctioneel centrum ‘Huus voor Sport & Cultuur Zuidwolde’

Het college stelt de gemeenteraad voor een nieuw multifunctioneel centrum in Zuidwolde te bouwen. De gemeenteraad heeft het college in 2017 gevraagd te onderzoeken of een multifunctionele accommodatie in Zuidwolde gerealiseerd kan worden.

De totale projectkosten voor de realisatie van het Huus voor Sport en Cultuur zijn veertien miljoen euro, zo blijkt uit verdiepend onderzoek uitgevoerd door ICS adviseurs. Dit is inclusief bijkomende kosten voor de sloop van de oude sportgebouwen en ontmoetingscentrum De Boerhoorn, tijdelijke huisvesting voor de sport, inrichting van de buitenruimte en kosten voor onder andere de architect en projectbegeleiding. Dit past binnen het, door de gemeenteraad gereserveerde budget.

Het voorstel voor een nieuw te bouwen Huus voor Sport & Cultuur is voor De Wolden een forse investering. Het is de uitkomst van een jarenlang intensieve voorbereiding, in samenwerking met toekomstige gebruikers en in overleg met direct omwonenden.

Wethouder Jan van ’t Zand: “Het Huus voor Sport & Cultuur wordt een belangrijke voorziening die bijdraagt aan de leefbaarheid in het dorp Zuidwolde. Door voorzieningen en krachten te bundelen en aan te passen aan de wensen van nu worden deze toekomstbestendiger gemaakt. De samenvoeging van de huidige gebouwen voor schoolgym, welzijnswerk, bibliotheek en sport levert daarnaast exploitatie- en inkoopvoordeel op doordat het gebouw onderhoudsvriendelijk en duurzaam gebouwd wordt”

 

Huus voor Sport & Cultuur goed voor leefbaarheid

Het Huus voor Sport & Cultuur opent de deuren begin 2023. In het Huus voor Sport & Cultuur komt naast de sporthal, gym- en turnzaal, het dorpshuis, de bibliotheek, Stichting Welzijn De Wolden, Buurtzorg, muziekvereniging Woudklank en Prima Life (praktijk voor fysiotherapie en trainingen). Het Huus voor Sport & Cultuur wordt in het hart van de gemeenschap geplaatst en moet een ontmoetingscentrum worden voor de inwoners van Zuidwolde en omstreken en zowel letterlijk als figuurlijk centraal staan in de kern Zuidwolde.

Wethouder Hilda Mulder: “Het Huus voor Sport & Cultuur wordt een mooie ontmoetingsplek voor de inwoners, waar onder andere ruimte is voor kleinschalige muziek- en theatervoorstellingen. Ontmoeting vormt het kloppende hart van waaruit de verschillende activiteiten op het gebied van sport, cultuur, welzijn en zorg met elkaar worden verbonden. Zo biedt dit toekomstbestendige gebouw ruimte aan (talent)ontwikkeling op allerlei gebied.”

 

Definitief besluit gemeenteraad

Vorig jaar heeft de gemeenteraad het benodigde geld al gereserveerd in de begroting, maar de definitieve beslissing moet nog door de gemeenteraad worden genomen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 24 september 2020.

 

Vervolg

Bij een positief raadsbesluit op 24 september 2020 volgen nog belangrijke stappen. Zo wordt samen met de architect en alle toekomstige vaste gebruikers gewerkt aan het ontwerp. De sloop van de bestaande sporthal en gymzaal staat eind 2021 gepland. De bouw van het Huus voor Sport & Cultuur start begin 2022. De nieuwe accommodatie wordt, als alles volgens planning verloopt, begin 2023 geopend.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 13:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl