Column wethouder Gerrie Hempen uit De Wolder Courant van 22 januari 2020

2020 wordt het jaar van plannen voor de toekomst.

Wethouder Gerrie Hempen

Het is al een beetje laat, maar ik wil u alsnog het beste wensen voor dit nieuwe jaar. 2019: Mijn eerste jaar als wethouder, een jaar om op terug te kijken. Maar ik wil ook vooral al even vooruit kijken wat 2020 in het verschiet heeft.

Duurzaamheid

We hebben weer flinke stappen gemaakt op het gebied van duurzaamheid. Het afsluiten van het Groen gas convenant met Rendo. Hierin spreken we de ambitie uit om in 2030 voor 100% groen gas door ons bestaande netwerk te hebben. Daarnaast hebben meer dan 300 inwoners gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een energiescan op hun woning te laten uitvoeren. Dat laat zien dat duurzaamheid leeft onder onze inwoners en dat u bereid bent om hierin zelf stappen te zetten. Super!
Om u hiermee te helpen hebben we het aantal subsidies en leningen dit jaar uitgebreid. Als gemeente willen we natuurlijk ook zelf het goede voorbeeld geven. Daarom hebben ook de gemeentelijke gebouwen een scan ondergaan en zullen we komende jaren aanpassingen gaan doen, zodat we hier ook energie gaan besparen. Daar waar mogelijk bieden we ook ruimte om groene energie op te wekken. Zo liggen er op het dak van het gemeentehuis al zonnepanelen.  

Ondernemen in De Wolden

Het zijn mede de vele ondernemers in onze gemeente die er voor zorgen dat het in De Wolden zo goed wonen, werken en recreëren is. In 2019 hebben we dan ook veel gedaan om onze ondernemers in De Wolden zo goed mogelijk te ondersteunen. Zo hebben we nu ook voor ondernemers een balievergunning voor ruimtelijke initiatieven. En dankzij de bedrijvenstimuleringsregeling hebben we afgelopen jaar een mooi aantal ondernemers kunnen helpen om zich te vestigen in het centrum van hun dorp. Ruinen is hier een mooi voorbeeld van, daar is duidelijk zichtbaar geworden wat een positief effect de stimuleringsregeling heeft. Daarnaast hebben we ook een boel innovatieve ondernemers, zoals de agrariers die zelf aan de gang gaan met duurzame energie door een mini-windmolen te plaatsen, maar natuurlijk ook de ondernemers die innoveren met nieuwe producten; zoals de Vlegabal van Lindenhols (winnaar Cross-over Innovation Award binnen Regio Zwolle) en de AerSMASH XL van Ludo Tissingh (genomineerd voor Starter van het Jaar 2019 binnen Regio Zwolle). Dit jaar ga ik wekelijks op pad met de bedrijvencontactfunctionaris naar een bedrijf. Wilt u ons uw bedrijf laten zien? Ik laat mij graag uitnodigen!

In 2020 gaan we door

Voor het komende jaar staat er veel op de planning. Zoals met Stichting Glasvezel De Wolden. Dankzij het harde werken van de vrijwilligers is de aanleg fase nu klaar en staan we in de startblokken om door te gaan naar de exploitatiefase. Dit gaan we doen met een nieuwe partij. Uitgangspunt was dat de inwoners er niets van zouden merken, maar stiekem hoop ik dat u het allen wel gaat merken, in positieve zin! Zodat de negatieve verhalen die hoofdzakelijk zijn veroorzaakt door slechte service van providers verdwijnen. In 2020 zal ook het beleeffietspad tussen Echten en Ruinen volledig gerealiseerd zijn. Het ontwerp van dit fietspad is tot stand gekomen met veel lokale ideeën en inspanningen. Het eindresultaat is het waard om straks een stuk voor om te fietsen! We gaan het komend jaar ook verder met onze woningopgave. We kijken strategisch hoe we voor elke doelgroep de juiste woning kunnen realiseren. Het is een opgave om goedkope huizen te bouwen, maar dit is een uitdaging die we graag aan gaan.

Toekomstvisie en Omgevingswet

Als gemeente willen we samen met inwoners kijken hoe wij de toekomst vorm willen geven. Hoe willen we dat onze gemeente er uit ziet als onze kinderen zo oud zijn als wij nu. En wat hebben we nodig om dat voor elkaar te krijgen. Dit jaar zult u hier nog meer over horen. We willen weten hoe u hier over denkt, welke beelden u hier bij heeft en wat belangrijk is. Laat u dus horen!
In 2021 gaat de Omgevingswet in. Regels uit 26 verschillende wetten worden in de Omgevingswet samengevoegd naar één wet. Onze Toekomstvisie is ons uitgangspunt voor de nieuwe Omgevingswet. De voorbereidingen zijn in volle gang. De Wolden gebruikt de Omgevingswet om de kwaliteit van De Wolden verder te versterken. De betrokkenheid van onze inwoners en ondernemers kunnen we hierbij goed gebruiken.

Regionale Energiestrategie

Vorig jaar is het Klimaatakkoord ondertekend door het kabinet. Nu zijn wij, alle gemeenten aan zet. Het is aan ons, met al onze partners, de taak om te kijken hoe wij onze regio kunnen verduurzamen. Hoe zorgen wij ervoor dat we een CO2-reductie realiseren van tenminste 49% in 2030 ten opzichte van het jaar 1990. Geen gemakkelijke opgave. Als straks duidelijk is wat onze opgave is, willen we graag met u verder praten hoe we dit gaan doen.

Ik hoop u het komend jaar tegen te komen bij één van deze onderwerpen. Wij kunnen uw inspraak en uw ideeën goed gebruiken. Denk met ons mee over de toekomst, laat ons weten wat u belangrijk vind: welke faciliteiten moeten zeker blijven? Welke kunnen we centraliseren? Is hier ruimte voor zonne-energie of ziet u liever mogelijkheden voor windenergie? Ik hoor graag hoe u hier over denkt.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 13:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl