Column wethouder Hilda Mulder uit De Wolder Courant van 29 januari 2020

Terugkijkend op mijn eerste enerverende, drukke maanden als wethouder zie ik dat er hard gewerkt is aan verkeersveiligheid. In onze uitgestrekte gemeente maken de meeste inwoners gebruik van de fiets en de auto.

Foto van wethouder Hilda Mulder

compleetinbeeld

Hierbij zijn goede verbindingen en veilige wegen van belang. We investeren dan ook in diverse wegen. Zo zijn er het afgelopen jaar weer extra fietspaden, Ruinerweg, Echtenseweg en de Meppelerweg bijgekomen. Dit jaar worden er fietspaden aangelegd aan de Havelterweg, Gedempte Hoofddiep en de Willem Moesweg.

Dialoogavond Verkeer en Vervoer

Uit de dialoogavond over verkeer en vervoer kwam de behoefte om een aantal fietspaden toe te voegen aan de route van de gladheidsbestrijding. Dit is gerealiseerd. Daarnaast hebben we tijdens de drukbezochte avond de eerste aanzet gemaakt voor het nieuwe gemeentelijk vervoersplan (GVVP). Samen met u willen we bepalen wat de gewenste infrastructuur voor de komende tien jaar is, met hierbij aandacht voor verkeersveiligheid, auto- en fietsbereikbaarheid en (beschikbaarheid van) vervoer. Volgende week is het raadsdebat over het GVVP. Het raadsdebat is het laatste moment waarop er input vergaard wordt voor het GVVP. Vervolgens gaat de gemeente aan de slag met een uitvoeringsprogramma.

Groen en Cultuur Erfgoed

We hebben iets nieuws en unieks in de bieb in de Wijk. Je vindt namelijk de natuur terug in de bibliotheek via ROEG! In de ROEG! Hoek vind je alles over vogels in de winter. Je kunt er vogels bekijken, vogelboeken inkijken en een ROEG! Rugzak lenen om er zelf op uit te trekken. Ga dus lekker op pad en trek de natuur in.
Wat ook mooi is, zijn de diverse bloemrijke akkers en akkerranden in De Wolden die de biodiversiteit vergroten en het landschap nog aantrekkelijker te maken. De bloemrijke akkers liggen naast wegen, fiets- en of wandelpaden zodat iedereen er van kan genieten. Ook op gemeentegrond zijn bloemenweides te vinden. Deze worden aangelegd en onderhouden door inwoners. Naast dat het mooi is, werkt het ook mee aan de bestrijding van de Eikenprocessierups. Want dit behoeft ook dit jaar weer de nodige aandacht. De raad hebben we hierover vorige week bij gesproken. In de bestrijding zoeken we samenwerking met inwoners, provincie, GGD om samen de risico’s voor mens en natuur zoveel mogelijk te beperken.

Zwaard van Echten           

Momenteel is er een bijzondere archeologische vondst te zien in het gemeentehuis: het Zwaard van Echten. Het zwaard is door een inwoner met een metaaldetector ontdekt tijdens graafwerkzaamheden bij het Oude Diep nabij Echten. Het Zwaard is aangekocht door het Drents Museum en nu dus uitgeleend aan ons. Wanneer je in het gemeentehuis bent, neem dan eens een kijkje bij de vitrine. Het zwaard is tot 27 maart te bezichtigen.

Archeologisch belevingspunt

In 2019 is gestart met de voorbereiding van het archeologisch beleefpunt in Ruinen. Vlakbij de locatie in Oldehave-Bos zijn in 2011 de sporen van een boerderij uit de Midden-IJzertijd opgegraven. De houten palen die voor deze boerderij zijn gebruikt, hebben sporen achtergelaten in de grond. Met dit beleefpunt willen we de geschiedenis weer levend maken.

Gezondheid

Bent u 70-plusser en woont u in Ruinen? Heeft u afgelopen week meegedaan aan de fitheidstest? Onze sportfunctionaris heeft dit georganiseerd met diverse partners van ons. Ook zijn we in Ruinen druk bezig, samen met Welzijn De Wolden, met Positieve Gezondheid. Met dit programma willen we inwoners van Ruinen helpen om de regie over hun leven te houden. We kunnen ondersteunen bij een gezonde leefstijl en veilige leefomgeving. Maar ook inspireren tot nieuwe activiteiten en adviseren in het krijgen van contacten, passend werk, dagbesteding en vrijetijdsbesteding. Ruinen is het eerste dorp waar we met Positieve Gezondheid aan de slag zijn gegaan. Na een pilotperiode zullen in de toekomst ook de andere dorpen volgen.

Jeugdhulp

Belangrijk bij jeugdhulp is de preventie. We investeren daarom in interne begeleiders voor de basisscholen, in schoolmaatschappelijk werk op het Voortgezet Onderwijs en in praktijkondersteuners, specifiek voor de jeugd, bij de huisartsen. Ook werken we nauw samen met een actieve cliëntraad Jeugd. Deze cliëntraad bestaat uit een groep ouders en andere betrokkenen die te maken hebben met jeugdhulp. Door samen over onderwerpen te praten en verbeteringen te bedenken, kunnen er zaken worden aangepast.

Al met al kijk ik met een tevreden blik terug. Maar ik stroop de mouwen op, want er is nog genoeg te doen.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 13:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl