Column wethouder Jan van 't Zand uit De Wolder Courant van 15 januari 2020

Mag ik het nog zeggen? Allereerst nog een gelukkig nieuwjaar. Ik wens u allen vooral goede gezondheid toe het komende jaar.

Wethouder Jan van 't Zand

Afval

2019 is een turbulent jaar geweest op het gebied van afval. Wereldwijd zijn voor alle afvalstromen de kosten enorm toegenomen. We noemen afval dan ook liever een grondstof. Een grondstof om tot nieuwe producten te komen. We gaan immers voor een circulaire en groene wereld. Daarom is vorig jaar ook het vernieuwde Grondstoffenplan 2020-2025 vastgesteld door de gemeenteraad. We werken aan een reductie van ons restafval. Zo krijgen we meer schoon PMD en GFT, wat we kunnen recyclen en zo kunnen bijdragen aan die groene omgeving.

Sport

De Wolden is een actieve gemeente, in elke kern is wel een sportvereniging te vinden en veel inwoners maken hier graag gebruik van. Daarnaast hebben we alsmaar meer succes met cursussen voor speciale doelgroepen, zoals onze val-preventie cursus voor senioren. Maar ook doen we er alles aan om deze sportverenigingen goed te ondersteunen. Zo kunnen er in 2020, naast de al bestaande kunstgrasvelden in Koekange en Zuidwolde, nu ook kunstgrasvelden aangelegd worden in Ruinen, de Wijk en Ruinerwold.

In het verlengde hiervan is het goed om te noemen dat via een interactief en gedegen proces het nieuwe Sport- en beweegbeleid tot stand is gekomen. De rode draad in De Wolden is dat we dingen samen oppakken. Sportpartners, scholen, gemeente en inwoners. Gezamenlijk komen we tot onze doelen en uitvoeringsplannen. Zo versterken we niet alleen elkaar, maar ook ons gezamenlijk gedachtengoed waarom we de nieuwe sportnota vast hebben gesteld, ‘Verbinden, Versterken en Verzilveren’.

Stichting Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Waar ik ook trots op ben is de realisatie van stichting Onafhankelijke cliëntondersteuning. Hoe wij dat hebben opgezet in De Wolden is uniek in Nederland. Sinds september 2019 is de stichting operatief. De Cliëntondersteuners van stichting OCO bieden onafhankelijk, gratis en vrijblijvend hulp bij vraagstukken over het sociaal domein, zoals wonen, zorg, veiligheid, onderwijs, werk, inkomen en financiën, voor inwoners van gemeente De Wolden.

AED

We hebben het afgelopen jaar ook nog de campagne: “Wie red jij” gemaakt. In samenwerking met onze inwoners hebben we drie filmpjes gemaakt met als doel meer burgerhulpverleners te krijgen. Mede door deze campagne is dat gelukt! Overal in De Wolden hebben wij nu burgerhulpverleners lopen, deze hulpverleners kunnen opgeroepen worden als bijvoorbeeld iemand gereanimeerd moet worden. Ook zijn er meer AED’s beschikbaar in de openbare ruimte. Verenigingen, ondernemers en inwoners helpen mee door deze apparaten op te hangen in openbare ruimte of buiten het pand, zodat het ook altijd ingezet kan worden bij een reanimatie.

Informatiepunt Geldzaken

Iets heel anders is het informatiepunt geldzaken. In het voorjaar van 2018 is het informatiepunt in De Wolden als pilot gestart. Vrij snel bleek dit informatiepunt in een behoefte te voorzien. Uit alle lagen van de bevolking wordt een beroep gedaan op dit informatiepunt. De pilot is nu afgerond en ik ben blij om te melden dat het informatiepunt ook dit jaar gewoon door zal gaan. Mocht u ondersteuning nodig hebben in uw geldzaken, of uw administratie of uw belastingaangifte. Twijfel niet en neem contact op met het Informatiepunt Geldzaken.

Multifunctionele accommodatie Zuidwolde

Komend voorjaar besluit de gemeenteraad of er in Zuidwolde een Multifunctionele Accommodatie wordt gerealiseerd. Een voorziening bestemd voor maatschappelijke, sociale, sportieve, educatieve – en/of culturele doeleinden, en het verrichten van al wat hiermee mee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het is de bedoeling dat de bibliotheek, dorpshuisvoorziening, kantoorruimte van Stichting Welzijn De Wolden, een sportschool, een multifunctionele ruimten, en een nieuwe sporthal en gymzaal hier worden gehuisvest. Een grote investering in onze gemeente, voor een prachtige accommodatie. We houden u hiervan zeker op de hoogte het komend jaar.

Financiën

Een goede financiële positie is essentieel. In gezamenlijkheid met de Raad zijn we continue op zoek naar financiële ruimte om te investeren, tegelijkertijd houden wij de vinger aan de pols, want de balans moet goed zijn. We zijn een ambitieuze gemeente, maar het moet wel betaald kunnen worden. In 2019 hebben we een pakket met maatregelen opgesteld om balans te krijgen in de inkomsten en uitgaven, zodat het gemeentelijke huishoudboekje op peil blijft.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 13:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl