Hebt u een afspraak in het gemeentehuis? Dan graag een mondkapje op. U kunt alleen langskomen op afspraak.

Conceptlijst karakteristieke panden in welstandsvrije gebieden

B&W maken bekend dat de conceptlijst ‘Karakteristieke panden en objecten welstandsvrij gebied’ voor inspraak ter inzage wordt gelegd.

De conceptlijst

De gemeenteraad heeft besloten om het aantal karakteristieke panden in welstandsvrije gebieden te verminderen. Het zijn er nu ongeveer 450 en het worden er 139. We doen dit om de regels te versoepelen en ruimte te maken voor nieuwe ontwikkelingen.

Voor de 139 karakteristieke panden die overblijven wordt een welstandstoets verplicht bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Zo zorgen we ervoor dat de karakteristieke kenmerken bij deze panden bij verbouwingen herkenbaar blijven.

De historische verenigingen hebben samen met adviseurs van Libau een voorlopige keuze gemaakt op basis van vijf criteria. Libau is een adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit. De panden met de hoogste score staan op de conceptlijst.

Ter inzage

De conceptlijst ligt van 1 oktober tot 11 november 2020 ter inzage voor inspraak. Inzien kunt u via:

  • een bezoek aan het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde (alleen op afspraak, via 14 0528);
  • dewolden.nl/conceptlijst.

Inspraak

In verband met corona wordt er geen inloopavond georganiseerd. Iedereen kan echter tijdens de bovengenoemde inspraaktermijn bij het college van burgemeester en wethouders een inspraakreactie indienen op de conceptlijst. Schriftelijk kunt u dit doen via Postbus 20, 7920 AA Zuidwolde. Als u mondeling uw inspraakreactie wilt geven, kunt u hiervoor een afspraak maken. Hiervoor en voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marijke Zwart-van der Laan via telefoonnummer 14 0528.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag bereikbaar tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend tot 16:00 uur Vanavond van 18:00 tot 20:00 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl