De Wolden Een tegen eenzaamheid

Wethouder Jan van ‘t Zand heeft vandaag zijn handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS. Het tegengaan van eenzaamheid is een belangrijk thema binnen het sociaal domein in De Wolden. Dat bleek zowel op 11 april 2019 tijdens de openbare dialoogbijeenkomst Zorg, Participatie & Wonen, als op 31 oktober 2019 tijdens het raadsdebat over het thema ‘eenzaamheid’. De gemeenteraad heeft zich toen unaniem uitgesproken voor een verdere doorontwikkeling van de aanpak van het thema. De aanpak richt zich op alle leeftijdsgroepen (van jong tot oud).

Ondertekening convenant een tegen eenzaamheid

Jan van ’t Zand: “Iedereen voelt zich weleens eenzaam. Wat eenzaamheid is, hoe het voelt en wat het met je doet is voor iedereen anders. Eenzaamheidgevoelens kunnen invloed hebben op je gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven. Met dit actieprogramma willen we door samen te werken met veel partners, zoals Welzijn De Wolden, eenzaamheid eerder signaleren en te doorbreken.”

Wat houdt het programma in

Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid is 20 maart 2018 gelanceerd door minister Hugo de Jonge van VWS. Sindsdien doen zo’n 140 gemeenten en 100 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee. Zij hebben zich gecommitteerd om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken. Het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ is gebaseerd op de volgende vijf pijlers.

1. Bestuurlijk commitment. Er is bestuurlijk en politiek draagvlak om met het thema ‘eenzaamheid’ verder aan de slag te gaan.

2. Creëer een sterk netwerk. Een aantal maatschappelijke partners is ook al actief op het thema. We gaan gezamenlijk verder.

3. Betrek mensen, eenzamen zelf. Het is een De Woldense aanpak om vooral ook direct betrokkenen te betrekken.

4. Werk aan duurzaam aanpakken. De aanpak is niet gericht op 1 of 2 jaren, maar wordt duurzaam verankerd in ons sociaal beleid.

5. Monitoring en evaluatie. Eenzaamheid aanpakken is blijven leren in de praktijk. Met monitoring en evaluatie is er een must om steeds te kijken of we de goede dingen doen en of we de goede dingen goed doen.

Eenzaamheid bij alle leeftijdsgroepen

Eenzaamheid wordt regelmatig geassocieerd met ouder worden en oud zijn. Het speelt echter ook bij kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen. Gemeente De Wolden gaat, in samenwerking met haar partners, dan ook nadrukkelijk voor een aanpak die zich richt op alle leeftijdsgroepen. Daarbij is het noodzaak om eenzaamheid  bespreekbaar te maken en de samenleving te activeren om van betekenis te zijn. Het begrip en bewustzijn over eenzaamheid in de samenleving moet worden vergroot. Met behulp van de hierboven genoemde pijlers en bestaande initiatieven zoals het buurtteam en positief gezond Ruinen pakken we in gezamenlijkheid eenzaamheid aan. Minister Hugo de Jonge: “Het is fantastisch dat zoveel organisaties en gemeenten zich er samen voor inzetten dat mensen zich minder eenzaam voelen. Met activiteiten en bijzondere samenwerkingen zorgen zij ervoor dat mensen vaker betekenisvol contact hebben. Het is nu aan ieder van ons om door te pakken. Want dé eenzaamheid oplossen, dat kan niemand alleen. Maar iemands eenzaamheid doorbreken, dat kunnen we allemaal.”

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 13:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl