Hebt u een afspraak in het gemeentehuis? Dan graag een mondkapje op. U kunt alleen langskomen op afspraak.

Diftar; drie meest gestelde vragen over diftar

Vanaf januari 2021 gaat de afvalstoffenheffing die u betaalt aan de gemeente er anders uitzien. De gemeente gaat over op een diftar-systeem. Diftar staat voor gedifferentieerde (verschillende) tarieven. Dit betekent dat de heffing bestaat uit een vast deel (vastrecht) en een variabel deel waarop u zelf invloed heeft.

Het variabele deel van de heffing vormt het hart van het diftar-systeem. Hierop heeft u zelf invloed door afval zoveel mogelijk te scheiden. Het variabele gedeelte is namelijk afhankelijk van de aantal keren dat u de restafvalcontainer aan de straat zet. Zo kan het zijn dat twee gezinnen, die in dezelfde straat wonen, een ander bedrag betalen voor de afvalstoffenheffing. Dit doordat het ene gezin haast geen restafval aan de straat zet, en het andere gezin wel. Betere afvalscheiding resulteert dus in een lagere rekening.

Waarom diftar?

Restafval bevat nog veel waardevolle grondstoffen waarmee nieuwe producten gemaakt kunnen worden. Van plastic afval kunnen bijvoorbeeld autobumpers of fleecetruien gemaakt worden. Bovendien geeft de verbranding van afval veel milieuschade. Dus minder grondstoffen bij het afval betekent ook meer milieuwinst en kostenbesparing. En daar hebben we uw hulp hard bij nodig, want alle kleine beetjes helpen!

Drie meest gestelde vragen over diftar

1.        Hoe vaak worden de containers geleegd?
De restafvalcontainer, de PMD-container en de gft-container worden volgend jaar om de drie weken geleegd. De papiercontainer wordt eens in de maand geleegd. Het legen van de PMD-container, papiercontainer en gft-containers is gratis. Voor het legen van de restafvalcontainer betaalt u per lediging.

2.        Wat zijn de kosten?

Afvalstoffenheffing 2021 (met diftar)Vast deel heffing Variabel deel heffing tarief
Eenpersoonshuishouden€ 106,92*Per lediging restafvalcontainer € 8,40*
Meerpersoonshuishouden€ 132,96*Per lediging restafvalcontainer
€ 8,40*
Afvalstoffenheffing 2020 (oude situatie)Bedrag
Eenpersoonshuishouden€ 183,78
Meerpersoonshuishouden€ 233,16


Huishoudens die geen minicontainer hebben voor restafval en hun restafval storten in een boven- of ondergrondse verzamelcontainer kunnen volgend jaar nog niet meedoen aan diftar. Deze huishoudens betalen volgend jaar de volgende heffing:

  • Eenpersoonshuishouden            € 205,52*
  • Meerpersoonshuishouden          € 161,-*

Daze huishoudens kunnen vanaf 2022 meedoen aan Diftar. Zij betalen dan naast een vast bedrag een bedrag per afvalzak die in de verzamelcontainer wordt geworpen.

*Deze bedragen moeten nog definitief vastgesteld worden in de raadsvergadering van 17 december 2020.

3.        Hoe zit het met het storten van grof huishoudelijk afval?
Het storten van grof huishoudelijk afval wordt in 2021 altijd gratis (maximaal 2 m3). Dit is nu twee keer per jaar gratis. Voor het storten van particulier verbouwingsafval (bouw- en sloopafval) moet volgend jaar wel betaald worden. Deze storttarieven gaan flink omhoog afhankelijk het soort verbouwingsafval. Bijvoorbeeld schoon puin wordt € 20,-* per m3 en sloophout € 40,-* per m3. De openingstijden van de milieustraat worden in 2021 verruimd.

 

 

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl