Doet en denkt u mee aan het afvalbeleid in De Wolden?

Meningen en ervaringen van inwoners zijn belangrijk voor De Wolden. Ook als het gaat om afval.

In het najaar van 2019 is het nieuwe Grondstoffenplan 2020-2025 door de gemeenteraad vastgesteld. In dit plan staan veel veranderingen die de komende jaren op ons af komen. Wij zouden graag met onze inwoners uitwerking geven aan dit plan.

Klankbordgroep

De eerste klankbordgroep afval is in 2015 opgestart, een enthousiaste groep van twaalf inwoners is aan de slag gegaan. De klankbordgroep bleek een enorme waardevolle bron van informatie voor de gemeente, maar ook de inwoners die meededen waren verrast over alles wat bij het proces ‘afval’ kwam kijken.

Nu is het tijd om een nieuwe klankbordgroep op te richten. De gemeente is hiervoor op zoek naar ongeveer twaalf inwoners uit verschillende dorpen. Het maakt niet uit of u man/vrouw, jong/oud, gezin/alleenstaand bent. Wij vragen u om bereid te zijn om één keer per kwartaal te overleggen met de gemeente, om mee te denken over het grondstoffenplan, ervaringen wil delen en ideeën in wil brengen. De gemeente helpt de leden van de klankbordgroep met het vakjargon en de technische achtergrond. De klankbordgroep adviseert, maar neemt geen besluiten over het grondstoffenbeleidsplan. Dat doen het college van B&W en de gemeenteraad.

Aanmelden

Hebt u ideeën over het verbeteren van het afvalbeleid van de gemeente, wilt u graag meedenken over het grondstoffenbeleidsplan of wilt u uw mening geven over mogelijk in te voeren plannen, dan kunt u zich tot 1 maart aanmelden via formulier aanmelden klankbordgroep.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 13:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl