Drie initiatieven gehonoreerd in 4de ronde Initiatiefrijk De Wolden

Drie projecten krijgen subsidie vanuit de regeling ‘Initiatiefrijk De Wolden 2019-2021’. In totaal ontvangen zij bijna 8.000 euro. Met het fonds Initiatiefrijk De Wolden ondersteunt de gemeenteraad van De Wolden projecten van inwoners die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in gemeente De Wolden.

Stichting DNO Media

Deze stichtingheeft het initiatief genomen om meer sociaal culturele evenementen in De Wolden op te nemen en in de huiskamers te brengen. Hiervoor is meer en andere apparatuur nodig. De lokale omroep bestaat dit jaar 30 jaar en wordt vaak gevraagd om verslag te doen van evenementen en bijeenkomsten.

Wandelommetjes Berghuizen

Het doel van dorpsbelangenvereniging Ruinerwold/Berghuizen is om wandelommetjes door en rondom Berghuizen aan te leggen om de wandelmogelijkheden te vergroten. De omgeving wordt hiermee nog aantrekkelijker voor bewoners, recreanten en passanten. De ommetjes worden in kaart gebracht door middel van een infopaneel en bewegwijzering zodat de wandelpaden voor iedereen te vinden zijn.

Dorpsvisie samen met de inwoners van Veeningen

De dorpsvisie van Veeningen uit 2011 is helemaal gerealiseerd. Plaatselijk Belang heeft besloten om samen met de inwoners weer opnieuw de behoeften voor de toekomst te inventariseren. De dorpsvisie verbindt de inwoners en vergroot de betrokkenheid bij de woon- en leefomgeving.

Kunstbende

Verzoek om een bijdrage voor de Kunstbende van ICO Drenthe is afgewezen bij Initiatiefrijk De Wolden. Deze aanvraag past beter bij cultuursubsidie.

Zelf aan de slag?

Meer informatie over initiatiefrijk De Wolden vindt u op dewolden.nl/initiatiefrijk. Om de kans van slagen voor het honoreren van uw initiatief zo groot mogelijk te maken vragen wij u, voordat u de aanvraag indient, contact op te nemen met de dorpencontact-functionarissen van de gemeente. Dit zijn André Strijker en Riet Muller. Zij denken graag met u mee over de haalbaarheid van uw plannen en het versterken ervan. U kunt ze bereiken via telefoonnummer 14 0528, of via e-mail: gemeente@dewolden.nl. Ook als u niet zeker weet of uw project past binnen deze subsidieregeling, neem gerust contact op.

Volgend jaar weer nieuwe rondes

Initiatiefrijk De Wolden is een succes. Veel verenigingen en organisaties doen een beroep op de regeling. Met zelfwerkzaamheid en geld van fondsen worden projecten en activiteiten gerealiseerd. Deze komen veelal voort uit de dorpsvisies en zijn gericht op het mooier maken van het leven en wonen in De Wolden. Projecten tot € 2.000,- kunnen het hele jaar door worden ingediend en worden tussentijds behandeld. Projecten vanaf € 2.000,- kunnen worden ingediend voor 1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.

Ook de provincie Drenthe levert een bijdrage aan de projecten. Jaarlijks stelt de provincie € 50.000,- beschikbaar aan de gemeenten, die het vervolgens inzetten om de inwoners financieel te steunen in de uitvoering van de plannen. Gemeente De Wolden voegt dit bedrag van de provincie jaarlijks toe aan Initiatiefrijk De Wolden.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 13:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl