U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Evenementen zijn onder voorwaarden mogelijk, grote tentfeesten niet

Sinds de aangekondigde versoepelingen van de corona-maatregelen door het kabinet, zijn er weer mogelijkheden voor evenementen in onze gemeente, mits deze corona-proof kunnen worden georganiseerd. Grote tentfeesten zijn vooralsnog niet toegestaan.

Fotograaf: Ronald Verhoog

Organisatoren van evenementen kunnen, afhankelijk van het type evenement, een melding doen of vergunning aanvragen bij de gemeente. Burgemeester Roger de Groot: ”Het is mooi dat er weer steeds meer kan en dat er dus weer evenementen mogelijk zijn. Evenementen zijn belangrijk voor de saamhorigheid en vertier in het dorp. Naast de vergunningaanvraag of de melding van het evenement moet de aanvrager ook een plan indienen over het toepassen van de gevraagde corona-maatregelen bij het evenement en het toezicht houden op het naleven ervan. Er zijn inmiddels 7 aanvragen binnen. Organisatoren kunnen ook voordat ze hun aanvraag indienen al contact opnemen met de gemeente om de (on)mogelijkheden te bespreken.”

Sinds 1 juli is de nieuwe noodverordening in Drenthe in werking getreden. Door de Drentse burgemeesters is een memo over evenementen en corona vastgesteld om aanvragen voor evenementen in Drenthe eenduidig te beoordelen. De Drentse burgemeesters hebben verder geconstateerd dat grote tentfeesten in hun huidige vorm voorlopig niet corona-proof zijn en daarom niet worden toegestaan.

Organisatoren van evenementen in gemeente De Wolden hebben hierover een brief van de gemeente ontvangen over de versoepelingen van de corona-maatregelingen en wat dat betekent voor het organiseren van evenementen. Aanvragen worden in behandeling genomen als ook het aanvullende plan ingediend is.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 13:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl