Gelijkwaardige kruising Hoofdstraat gereed in Zuidwolde

De kruising Hoofdstraat / Steenbergerweg / Meppelerweg in Zuidwolde is gereed. De wegen zijn de afgelopen periode aangepast tot een gelijkwaardige kruising.

Hoofdstraat Zuidwolde

Met de aanpassingen, is de snelheid van het doorgaande verkeer teruggebracht van 50 km/u naar 30 km/u. Door de gewijzigde inrichting en de lagere snelheid willen we de verkeerveiligheid op de kruising verbeteren. In de aankomende periode attenderen we de verkeersdeelnemers met bebording op de gewijzigde situatie. Voor mindervalide verkeersdeelnemers zullen we binnenkort op enkele locaties nog verbeteringen aanbrengen zodat deze groep de nieuwe situatie ook optimaal kan benutten. Met de afronding van de kruising komt de aanleg van een obstakelvrij voetpad langs de Hoofdstraat Noord en Zuid dichterbij.

Voetpad Hoofdstraat Noord en Zuid

Na eerdere informatiemomenten, overwegingen en afstemming met aanwonenden willen we de aanleg van het voetpad concreet maken. Met het voetpad komt er een veilige route langs de Hoofdstraat Noord en Zuid, voor voetganger die goed- en minder goed ter been zijn. Daarnaast komen er ter verbetering van de verkeersveiligheid enkele aanpassingen aan de rijbaan. Ook krijgen fietsers een duidelijkere positie door het aanbrengen van fietsstroken. Het streven is om de werkzaamheden in maart 2020 op te starten. Op sommige locaties beginnen we met verbeteringen aan de kabels en leidingen voordat het voetpad wordt aangelegd. Op andere locaties kunnen we direct starten met het voetpad of met aanpassingen aan de rijbaan.  

Inloopavond 4 februari 2020

In samenwerking met Dorpsbelangen Zuidwolde organiseert de gemeente een inloopavond over de aankomende werkzaamheden aan het voetpad. Op die inloopavond gaan we, samen met de dan geselecteerde aannemer, met u de stand van zaken doornemen. De aanwonenden en belanghebbenden ontvangen medio januari 2020 een uitnodiging voor de inloopavond.

Website

Ook lanceren we op die avond een website. Op deze site vindt u (achtergrond)informatie over het voetpad. De aannemer kan tijdens de uitvoering ook nadere informatie op de site plaatsen over planning en aandachtspunten. We hopen op een voorspoedige aanleg van het voetpad en zien u graag op de inloopavond van 4 februari 2020 in het gemeentehuis te Zuidwolde.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 13:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl