Gemeente blij met coördinatie van hulp aan Oekraïne

‘De aangeboden hulp voor Oekraïne in gemeente De Wolden is hartverwarmend’, zegt burgemeester Inge Nieuwenhuizen. ‘Wij zullen de vluchtelingen veiligheid en onderdak bieden zo lang dat nodig is en gaan samen met de heren Haitsma, Koops en Vrijhof zorgen dat de mensen uit Oekraïne mede geholpen worden door de vrijwilligers uit de gemeente’.


We wijzen u erop dat dit nieuwsbericht niet actueel meer is. Op dewolden.nl/oekraine vindt u de laatste informatie over de opvang en hulp aan mensen uit Oekraïne.


Klaas Koops: ‘in mijn jarenlange ervaring vanuit de stichting Rusland Kinderhulp zie ik dat er vaak enthousiast en liefdevol hulp wordt aangeboden, maar dat die soms niet overeenkomt met de vraag. Afstemming van vraag om hulp en aanbod is heel belangrijk. Zowel voor de vluchtelingen als de mensen die iets willen doen. Je wilt hen natuurlijk niet teleurstellen’. Daarom bieden ondernemer Marc Haitsma, Henk Vrijhof en ik onze hulp aan om de gemeente daarbij te helpen. 

Haitsma, ondernemer uit Nieuweroord, is lid van Rotary De Wolden Hoogeveen: ‘dat zijn samen met andere clubs een heleboel vrijwilligers die de schouders eronder willen zetten’. 

Henk Vrijhof, voorzitter van Diaconaal Verband De Wolden, is het aanspreekpunt voor de diaconieën van alle elf kerken in gemeente De Wolden: ‘onze diaconieën zijn de hulpverleningstakken van onze kerken en hebben een uitgebreid netwerk van vrijwilligers’. 

De drie heren hebben contact, of zoeken dat, met Dorpsbelangen, andere organisaties, serviceclubs en particulieren in De Wolden. Via oekraine@dewolden.nl zijn zij bereikbaar.

De Veiligheidsregio Drenthe regelt de verspreiding van vluchtelingen over de twaalf gemeenten. We verwachten binnen enkele dagen de eerste vluchtelingen via die lijn. Wanneer de eerste vluchtelingen in De Wolden in de opvanglocaties arriveren is nog ongewis. Daarnaast worden er ook al mensen opgevangen door mensen thuis, omdat zij bijvoorbeeld kennissen hebben in Oekraïne.  

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 16:00 uur Morgenavond van 18:00 tot 20:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht