Herstraten wegen in De Wolden

In opdracht van het college van B&W begint Buning Wegenbouw BV uit Zuidwolde maandag 20 maart met het herstraten van wegen/paden in De Wolden.

Het gaat om de volgende wegen/paden:

Voetpad Meppelerweg in Zuidwolde
Het betreft het voetpad aan de noordzijde van de Meppelerweg tussen huisnummer 2 en de rotonde bij De Marsen. Naast herstraten zal ook de Waterleidingmaatschappij werkzaamheden uitvoeren aan het waterleidingnet.
Geplande uitvoeringsperiode is van 20 maart t/m 21 april.

Postweg in de Wijk
Het betreft het gedeelte tussen huisnummer 43en het einde van de weg nabij de A28. Voorafgaand aan de herstraatwerkzaamheden gaat de Waterleidingmaatschappij Drenthe werkzaamheden uitvoeren aan de waterleiding langs en onder de weg.
Geplande uitvoeringsperiode is van 17 april t/m 2 juni.

Steenberger Esweg in Zuidwolde
Het betreft de rijbaan en het voetpad van de Steenberger Esweg tussen de Steenbergerweg en de Wilhelminalaan.
Geplande uitvoeringsperiode is van 29 mei t/m 23 juni.

Oude Toldijk in Koekange
Het betreft het gedeelte vanaf huisnummer 9a tot de overgang asfalt/klinkers bij huisnummer 6. 
Geplande uitvoeringsperiode is van 19 juni t/m 11 augustus.

Het is helaas niet mogelijk om de werkzaamheden zonder overlast en wegafsluiting uit te kunnen voeren. Woningen blijven tijdens de uitvoering zoveel mogelijk bereikbaar. Het kan wel zijn dat men 1 à 2 dagen even niet met de auto bij huis kan komen. Voor het doorgaande verkeer zullen omleidingsroutes worden aangegeven. Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Op de pagina wegwerkzaamheden worden wijzigingen aangegeven.

Meer informatie kunt u krijgen bij Rik Buning van Buning Wegenbouw BV, te bereiken via 06-51594142 of Karlo Donker van gemeente De Wolden, te bereiken via 14 0528.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht