Informatie- en inspraakavonden ontwikkeling parapluherzieningsplan

Gemeente De Wolden nodigt omwonenden/belanghebbenden en recreatie ondernemers van kampeerterreinen uit voor een aantal informatie- en inspraakavonden over de ontwikkeling van een parapluherzieningsplan. Dit is een ruimtelijk plan waarin het mogelijk is om de huidige beheersverordening te wijzigen.

Waarom deze avond?

De recreatiesector is een belangrijke sector binnen de gemeente De Wolden. De sector biedt veel werkgelegenheid, maar ook het voorzieningenniveau in de dorpen is mede te danken aan de toeristische bestedingen. Gemeente De Wolden wil recreatie ondernemers de kans bieden om te kunnen blijven ondernemen, maar hecht ook grote waarde aan het woon-/leefklimaat van omwonenden en de natuur. De huidige bestemmingsplannen en beheersverordeningen bieden ondernemers niet altijd de mogelijkheid om aan de veranderende vraag naar vernieuwende overnachtingslocaties te voldoen. Om dit in de toekomst wel mogelijk te maken willen wij graag met omwonenden/belanghebbenden en met recreatie ondernemers in gesprek.

Wat kunt u verwachten?

Tijdens de speciaal voor u georganiseerde avond lichten wij toe wat het huidige bestemmingsplan inhoudt. Tevens nemen wij u mee in de veranderingen die binnen de recreatiesector hebben plaatsgevonden. Daarnaast geven wij een toelichting op het proces van de ontwikkeling van een parapluherziening en welke inspraakmogelijkheden u heeft.

Er zijn drie identieke avonden georganiseerd. Per avond is er wel een verschillende doelgroep uitgenodigd. Het betreft de volgende data:
13 november
20.15 uur
locatie: Buitencentrum de Poort, Kloosterstraat 12 in Ruinen
Deze avond is bedoeld voor omwonenden en belanghebbenden in de omgeving van de Landclub Ruinen.

18 november
19.30 uur
locatie: gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde
Deze avond is bedoeld voor recreatie ondernemers met een kampeerterrein met aanduiding recreatie 1 en recreatie 3.

20 november
19.30 uur
locatie: gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Zuidwolde
Deze avond is bedoeld voor alle omwonenden en belanghebbenden in een omgeving van een kampeerterrein.

Aanmelden

Graag van tevoren aanmelden via j.reinholtd@dewoldenhoogeveen.nl. Wilt u hierbij uw naam en het aantal personen, waarmee u de bijeenkomst wilt bezoeken, vermelden.

Op dewolden.nl/recreatie leest u meer informatie.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl