Meepraten over jeugdhulp? Van harte welkom!

Ruim 1 jaar heeft gemeente De Wolden een actieve cliëntraad Jeugd. Deze cliëntraad bestaat uit een groep ouders en andere betrokkenen die te maken hebben met jeugdhulp.

De cliëntraad bestaat uit tien personen en vertegenwoordigers van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Ze komen maandelijks bij elkaar en praten over onderwerpen die zij zelf aandragen. Tijdens de eerste bijeenkomsten is besproken hoe deze nieuwe cliëntraad zou moeten werken en welke onderwerpen er op de agenda moeten staan. Vervolgens zijn in de afgelopen periode de eerste concrete onderwerpen al aangepakt. De route naar jeugdhulp is één van de onderwerpen dat veel ouders bezighoudt. Door hier samen over te praten en verbeteringen te bedenken, zijn er dingen aangepast. Zo is het proces en de communicatie naar ouders nu versimpeld. Ook is meegedacht over de opzet en inhoud van een folder gericht op ouders die jeugdhulp aan willen vragen. Deze folder is nu al in gebruik. Daarnaast is het preventieve aanbod op basisscholen onder de loep genomen. Dit heeft een mooie bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Woldense Preventiemenu Basisonderwijs dat inmiddels in gebruik is.

Het komende half jaar worden zo meerdere onderwerpen geagendeerd en behandeld. Hoe groter de cliëntraad is, des te meer kennis, inbreng en stabiliteit er is. Ben of ken je iemand die wil aansluiten? Graag! Mail dan naar het CJG via info@cjgdewolden.nl.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag bereikbaar tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl