Naast paardenevenementen ook andere evenementen toegestaan op terrein CH de Wolden

Dinsdag 29 oktober 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders het besluit genomen dat er ook andere evenementen plaats mogen vinden op het terrein van CH de Wolden. Dit besluit is genomen na een lange en zorgvuldige voorbereiding, waarin veelvuldig contact is geweest met zowel het bestuur van het concours hippique en de omwonenden van het terrein.

Het besluit

Het college heeft een vergunning verleend waar in staat dat er, na de inwerking treding van het besluit, gedurende drie jaar naast paardenevenementen ook andersoortige evenementen mogen plaatsvinden op het terrein van CH de Wolden. De gemeente heeft onder andere de volgende kaders meegegeven in de verleende vergunning:

  • de vergunning is verleend voor drie jaar;
  • er mogen vijf evenementen georganiseerd worden die niets met paarden te maken hebben, waarvan drie met versterkte muziek;
  • er mogen twaalf besloten bijeenkomsten in de loods plaatsvinden, maximaal twee per maand, waarbij alleen gebruik gemaakt mag worden van achtergrond muziek.

Wethouder Gerrie Hempen: "De Wolden is een goed voorbeeld van een levendige gemeente. We zijn een groeiende gemeente, waar het niet alleen goed wonen is, maar waar ook goede voorzieningen zijn. En bij de levendige gemeente die we willen zijn, horen ook evenementen, zowel voor onze inwoners als voor bezoekers. Ondernemende inwoners nemen ook zelf het initiatief om de gemeente levendig te houden. Dat juichen we toe, waarbij we wel zorgvuldig de belangen van organisator, bewoner en bezoeker afwegen. Dat hebben we ook gedaan bij het verlenen van deze vergunning.”

Procedure

Het college heeft nu een besluit op bezwaar genomen, dit besluit volgt op een zorgvuldig uitgevoerd proces. Onderdeel van dit proces was een mediationtraject tussen stichting CH de Wolden, omwonenden en gemeente. Een onafhankelijk adviesbureau heeft in opdracht van de gemeente een ruimtelijke onderbouwing geschreven en hierbij onder andere de akoestische gevolgen in kaart gebracht. Ook is er door hen gekeken naar de externe veiligheid, het parkeren en is er een stikstofberekening gemaakt. Er is nu voor belanghebbenden een beroepsmogelijkheid bij de rechtbank.

Wethouder Gerrie Hempen: “Er is bij het verlenen van de vergunning bewust voor drie jaar gekozen, zodat de ervaringen na afloop met alle partijen kunnen worden geëvalueerd."

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag gesloten

Openingstijden

Vandaag gesloten Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl