Nieuwe kavels bedrijventerrein Hoge Akkers, Ruinerwold beschikbaar

Het bedrijventerrein Hoge Akkers in Ruinerwold wordt verder uitgebreid. Op 1 augustus 2023 heeft de gemeente de verkoopcriteria en uitgiftebeleid voor openbare verkoop vastgesteld.

De laatste kavel op het bedrijventerrein Hoge Akkers is in 2018 verkocht, maar ondernemers bleken behoefte aan meer bedrijfskavels te hebben. Gemeente De Wolden vindt het belangrijk, dat lokale ondernemers zich in de gemeente kunnen (blijven) vestigen. Zo is in 2019 gestart met de voorbereiding voor uitbreiding van het bedrijventerrein samen met Ruinerwold Onderneemt. Vanuit provinciaal beleid diende de noodzaak voor realisatie van een uitbreiding van huidige Hoge Akkers aangetoond te worden door de behoefte aan te tonen. Dit onderzoek naar de noodzaak van de uitbreiding heeft geresulteerd in 18 opties en zodoende werd het bestemmingsplan als een maatwerkplan door en voor de ondernemers ontwikkeld. In totaliteit biedt het plan ruimte aan 24 ondernemers. Op 30 maart 2023 is het bestemmingsplan ‘Hoge Akkers Uitbreiding’ onherroepelijk geworden.

Nu deze stappen doorlopen zijn, kan de gemeente starten met de fysieke voorbereidingen. In mei 2023 is gestart met het bouwrijp maken van het bedrijventerrein. Dit betekent, dat het terrein schoon en vrij van obstakels met nodige voorzieningen zoals wegen en nutsvoorzieningen wordt opgeleverd. De verwachting is, dat de kavels in december bouwrijp zijn en de ondernemers over de kavels kunnen beschikken. Wethouder Gerrie Hempen is blij dat het plan van de tekentafel af is en de schop nu in de grond gaat: “Het was even puzzelen om de uitbreiding rond te krijgen. Mooi dat dat is gelukt. Nu kunnen we onze ondernemers weer letterlijk de ruimte geven om te ondernemen.”

Op dit moment zijn 18 van de 24 kavels onder optie. De overige kavels worden naar verwachting eind van dit jaar openbaar via de door het college van B&W vastgestelde uitgiftebeleid te koop aangeboden.

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 13:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht