Nieuwsbrief Huus voor Sport & Cultuur

Dit is de eerste nieuwsbrief over het Huus voor Sport & Cultuur in Zuidwolde.

 

Viering hoogste punt bouw

Nieuwsbrief Huus voor Sport & Cultuur

Dit is de eerste nieuwsbrief over het Huus voor Sport & Cultuur in Zuidwolde. Het komende jaar zal met enige regelmaat deze nieuwsbrief verschijnen met het laatste nieuws. 

Stichting Huus voor Sport & Cultuur

Het zal u niet ontgaan zijn, in Zuidwolde wordt druk gebouwd aan het Huus voor Sport en Cultuur (HSC). Die naam, daar hebben we het straks nog even over! In Zuidwolde waren zowel de sporthal als de gymzaal en het welzijnscentrum De Boerhoorn aan vervanging toe. Vanuit de gedachte dat het combineren van functies voordelen biedt is besloten alle functies uit de drie gebouwen onder één dak te brengen. Een hele operatie, wij doen er wekelijks verslag van via Facebook, Instagram en Twitter.
Het Huus voor Sport en Cultuur wordt gebouwd in opdracht van de gemeente De Wolden. Wanneer het gebouw gereed is zal het worden verkocht aan de Stichting Huus voor Sport en Cultuur. De stichting gaat het gebouw beheren en exploiteren.

De Stichting

Waarom een stichting? Alle multifunctionele accommodaties in de gemeente De Wolden hebben een eigen bestuur, dat onafhankelijk van de gemeente werkt. Dat geldt ook voor de huidige Boerhoorn in Zuidwolde. Voor het HSC is op initiatief van de gemeente De Wolden de Stichting Huus voor Sport en Cultuur De Wolden opgericht. De stichting heeft als doel: “…maatschappelijke activiteiten en diensten op het gebied van (amateur)sport, cultuur, welzijn, zorg en ontmoeting te (laten) organiseren …” en daarmee “… een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid, identiteit en gemeenschapszin van de inwoners van de gemeente De Wolden en de directe omgeving”.

Het bestuur

Geen stichting zonder bestuur. Statutair is bepaald dat de stichting minimaal drie bestuurders heeft. Bij de oprichting op 14 juli 2021 waren het er vijf. Helaas is één van de bestuurders van het eerste uur overleden, maar gelukkig zijn anderen bereid gevonden het bestuur te komen versterken. Momenteel bestaat het bestuur uit zeven personen en we verwachten binnenkort nog uitbreiding van het bestuur te kunnen melden.

De bestuurders

In toekomstige nieuwsbrieven zullen we de individuele bestuurders nader aan u voorstellen. Voor nu beperken wij ons tot een overzicht van namen: Jan Slagter (voorzitter), Klaas Geers (penningmeester), Douwe Oosterveen (secretaris), Richard Kloeze, Geert Wemmenhove, Aafke Schipper en Mark van den Hof.

Huus veur of voor Sport en Cultuur

De Stichting is officieel door de gemeente opgericht als Huus voor Sport en Cultuur De Wolden, en onder die naam opereert de stichting dus. Pas later werd geopperd dat ‘veur' in plaats van ‘voor’ een betere vertaling in het Drents is. In veel uitingen wordt nu ‘veur’ gebruikt, en dat is prima!

Naam van het gebouw

Huus voor Sport en Cultuur De Wolden is de naam van de stichting. Het gebouw zal in de toekomst een eigen naam gaan krijgen. Hoe die naam gaat luiden weten we nu nog niet. Het ‘Huus’ is er voor iedereen en hopelijk ook door iedereen. De naam voor het gebouw willen we dus ook graag door ú laten bepalen. Binnenkort leest u er meer over hoe we dat gaan doen, maar denkt u maar vast eens na over een mooie naam!
Het bestuur van Huus voor Sport en Cultuur De Wolden is bereikbaar via: info@hsc-zuidwolde.nl

Hoogste Punt

Op donderdag 16 februari werd het hoogste punt gevierd op de bouw. Een afvaardiging van de directies van alle direct betrokken partijen waren aanwezig zoals bouwbedrijf HESCO, ICSadviseurs, Niemeijer Installatietechniek, stichting HSC. Ook de wethouders Albert Haar en Egbert van Dijk van gemeente De Wolden waren bij deze feestelijke mijlpaal aanwezig.

Na een kort welkomstwoord door wethouder Albert Haar werd om 12.00 uur door de wethouder de vlag in top gehesen. Vervolgens was er voor alle aanwezigen (met name voor de belangrijkste personen in deze: de bouwvakkers) een lunch geregeld.

Stand van zaken bouw

De staalconstructie staat bijna. De constructie wordt als een 3D “puzzel” ter plaatse in elkaar gezet. Wat een vakwerk. Zeker de moeite waard om even te gaan bekijken.

Projectgroep Huus veur Sport & Cultuur

De projectgroep heeft de coördinatie van het project. Hierin zitten medewerkers van de gemeente en adviseurs van ICSadviseurs uit Zwolle als externe begeleiders. Gerjen Haisma is gemeentelijke projectleider. Heeft u vragen? Hij is te bereiken via 14 0528.

Planning

Hieronder de globale planning. 
•    December 2022 en januari 2023: Plaatsen staalconstructie begane grond en opbouw stenen binnenwanden
•    Januari 2023: Plaatsen verdiepingsvloer
•    Januari en februari 2023: Plaatsen staalconstructie verdiepingsniveau
•    Februari en maart 2023: Plaatsen dakvloer/-beplating
•    Maart en april 2023: Aanbrengen houtskeletbouw gevels en start aanbrengen dakbedekking
•    April en mei 2023: Start afbouw
•    Juli en augustus 2023: Start schijngevel
•    Oktober: deeloplevering sportgedeelte
•    December 2023: Oplevering

Oproep: toekomstige gebruiker aan het woord

Bent u toekomstige gebruiker van het pand? Dan kunt u zich hier voorstellen. Neem contact op met Marianne Heida, communicatieadviseur, via m.heida@dewoldenhoogeveen.nl, dan staat u hier de volgende keer. 

Volg ons

•    www.hsc-zuidwolde.nl
•    Facebook Huus veur Sport en Cultuur 
•    Facebook gemeente De Wolden 
•    Instagram hsc.zuidwolde
 

Contact met de gemeente

Maak online een afspraak voordat u langskomt op het gemeentehuis. Of bel met de gemeente.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 13:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl

Verstuur een veilig bericht