Tijdens de lockdown blijft het gemeentehuis open. Bestaande afspraken gaan door. Tijdens uw afspraak is een mondkapje verplicht. U kunt alleen langskomen op afspraak

Praat mee over het sociaal beleid van De Wolden!

Dat kan als lid van de adviesraad sociaal domein. Deze raad vormt de verbinding tussen inwoners en onze gemeente. De raad is onafhankelijk en adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd.

Deze adviezen betreffen de ontwikkelingen en het gemeentelijk beleid binnen het sociaal domein. Hieronder vallen bijvoorbeeld de (jeugd)zorg, werk en inkomen, minimabeleid en wonen en welzijn.

Om tot deze weloverwogen adviezen te komen heeft de raad, en dus haar leden, veelvuldig contact met maatschappelijke organisaties, cliëntenraden, inwoners en de gemeente zelf. De raad vergadert 1x per maand s’ avonds vanaf 19.30 uur. Vanwege Corona vergadert de adviesraad digitaal in plaats van in ons gemeentehuis te Zuidwolde.

De leden van de adviesraad zijn betrokken inwoners van de gemeente De Wolden die vanuit hun achtergrond, bv. werk, opleiding of sterke affiniteit met maatschappelijke ontwikkelingen, breed kijken naar het sociaal beleid van de gemeente en meedenken juist in die situaties waar wellicht verbeteringen kunnen worden aangebracht.

Om het werk van de adviesraad te continueren en de kwaliteit van advisering te behouden danwel uit te breiden komt de raad graag met u in contact. Wilt u vanuit uw kennis/ervaring en sociale bewogenheid meepraten over onderwerpen die voor veel van onze inwoners van groot belang zijn, neem dan contact op en laat u informeren omtrent de mogelijkheden. U kunt contact opnemen met de onafhankelijk voorzitter Wim Kromdijk. Zijn contactgegevens zijn: wimkromdijk@gmail.com/06-22571265.

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag bereikbaar tot 16:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 16:00 uur Morgenavond van 18:00 tot 20:00 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl