U kunt op het gemeentehuis alleen langskomen op afspraak

Riolerings- en herstraatwerkzaamheden De Wolden

In opdracht van het college van B&W start Buning Wegenbouw BV uit Zuidwolde in januari 2021 met rioleringswerkzaamheden op drie locaties in De Wolden. Hierbij worden bestaande vuilwaterriolen vervangen en zullen nieuwe hemelwaterriolen worden aangelegd. Het aanwezige straatwerk zal na de rioleringswerkzaamheden in noodbestrating worden teruggebracht. Hierna krijgt het straatwerk enkele weken de tijd om na te zakken.

Na enkele weken nazakken wordt het straatwerk opnieuw aangebracht in het definitieve verband. Hierbij worden de betreffende wegen 100% herstraat.  

Esweg in Ruinen

Het betreft het gedeelte tussen de Oosterstraat en de Groeneweg.

  • In de periode van woensdag 6 januari tot en met vrijdag 12 maart wordt het aanwezige vuilwaterriool vervangen.
  • In de periode van maandag 15 maart tot en met vrijdag 7 mei wordt dit deel van de Esweg volledig herstraat.

Schoolstraat in Oosteinde

Het betreft het gedeelte tussen de Wolddijk en speelveldje met de pannakooi.

  • In de periode van maandag 8 maart tot en met vrijdag 23 april wordt een nieuw hemelwaterriool aangelegd. Hierop worden de bestaande straatkolken aangesloten. Voor de woningen worden aansluitpunten aangelegd net buiten de rijbaan en het voetpad. Het is echter nog niet verplicht om hierop de regenpijpen van de woningen aan te sluiten.
  • In dezelfde periode worden enkele herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het bestaande vuilwaterriool.
  • In de periode van maandag 3 mei tot en met vrijdag 18 juni wordt dit deel van de Schoolstraat volledig herstraat, inclusief naastgelegen voetpad.

Briëtweg, Goldsteinplantsoen en Parkweg in de Wijk

Het betreft het gedeelte van de Briëtweg tussen de Vijverweg en de Emmaweg. Van het Goldsteinplantsoen en Parkweg gaat het om het gedeelte tussen de Briëtweg en het nieuwe straatwerk van de Parkweg bij huisnummer 13.

  • In de periode van maandag 19 april tot en met vrijdag 4 juni wordt het aanwezige vuilwaterriool vervangen.
  • In dezelfde periode wordt een nieuw hemelwaterriool aangelegd. Hierop worden de bestaande straatkolken aangesloten. Voor de woningen worden aansluitpunten aangelegd tussen de rijbaan en het voetpad. Het is echter nog niet verplicht om hierop de regenpijpen van de woningen aan te sluiten.
  • In de periode van maandag 14 juni tot en met vrijdag 30 juli worden de aangegeven delen van de Briëtweg, Goldsteinplantsoen en de Parkweg volledig herstraat. 

Het is helaas niet mogelijk om de werkzaamheden zonder overlast en wegafsluitingen uit te kunnen voeren. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken worden zowel de rioleringswerkzaamheden als de herstraatwerkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.

Woningen blijven tijdens de uitvoering zoveel mogelijk bereikbaar. Het kan wel zijn dat men 1 á 2 dagen even niet met de auto bij huis kan komen. Voor het doorgaande verkeer zullen omleidingsroutes worden aangegeven.

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via deze site worden wijzigingen aangegeven.

Meer informatie kunt u krijgen bij Rik Buning van Buning Wegenbouw BV, te bereiken via 06-51594142 of Karlo Donker van gemeente De Wolden, te bereiken via 14 0528.

 

Contact met de gemeente

Door de maatregelen vanwege het coronavirus kunnen wij u helaas alleen op afspraak op het gemeentehuis ontvangen. 

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 13:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen gesloten

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl