Start herinrichting Kaamp

Woensdag 4 december is aannemer Buning begonnen met de laatste fase van het Centrumplan Ruinen. In deze laatste fase wordt het parkeerterrein van de Kaamp opnieuw ingericht.

Hoe komt het er uit te zien

Het huidige parkeerterrein op de Kaamp is deels versleten en de parkeerplekken zijn te klein, ze voldoen niet meer aan de huidige eisen. Tijd voor een herinrichting die past bij de vernieuwde Brink. De Kaamp wordt het centrale parkeerterrein voor de boodschapper en toerist waardoor de parkeerdruk op de Brink wordt ontlast. De verbinding tussen de Brink en het nieuwe parkeerterrein is al gerealiseerd, het parkeerterrein wordt nu aangepakt zodat Ruinen in het nieuwe jaar klaar is voor het nieuwe toeristisch seizoen.

Aan de hand van ontwerpsessies met omwonenden en belanghebbenden is een nieuwe inrichting voor het parkeerterrein bedacht. Deze nieuwe inrichting moet de het parkeergemak bevorderen. Daarnaast is er veel aandacht en zorg besteed aan een groene inpassing van het parkeerterrein en komen er laadpalen voor elektrische auto’s. Het parkeerterrein krijgt één centrale ontsluiting. Deze aansluiting moet de verkeersveiligheid verbeteren, de huidige twee ontsluitingen komen te vervallen.

Winkels bereikbaar

We proberen de overlast voor aanwonende en weggebruikers zo veel mogelijk te beperken. We doen dit onder andere door de herinrichting van de Kaamp op te delen in zes verschillende bouwfases. Elke bouwfase duurt ongeveer 2 tot 3 weken en tijdens elke bouwfase blijft een aanrijroute en een deel van het parkeerterrein toegankelijk voor verkeer.

Contact met de gemeente

U bent welkom in het gemeentehuis in De Wolden.

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 13:30 uur

Openingstijden

Vandaag geopend van 08:30 tot 13:30 uur Morgen van 08:30 tot 13:30 uur

Bezoekadres

Raadhuisstraat 2

7921 GD Zuidwolde

Postadres

Postbus 20

7920 AA Zuidwolde

gemeente@dewolden.nl